Logo
Contact details
Adres
Zebra Tower, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
Address
Zebra Tower, Mokotowska 1 st., 00-640 Warsaw
Telephone
+48 22 820 36 00
Website
http://www.bcg.com
Contact person
Marcin Kotlarek
E-mail
kotlarek.marcin@bcg.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Management Consulting
Type of business
Management Consulting
Związek z sektorem VC/PE
Współpraca w zakresie due diligence oraz projekty ze spółkami portfelowymi.
Relation to VC/PE industry
Cooperation in due diligence area and projects with portfolio companies.
Szczególne zainteresowania
Wsparcie funduszy przy projektach we wszystkich branżach.
Areas of particular interest
Supporting funds during projects in all sectors .
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Wspólnicy: BCG HOLDING GMBH.
Osoby wchodzące w skład organu: Franciszek Hutten-Czapski, Norbert Dworzyński, Marcin Kotlarek, Robert Stanikowski, Jarosław Dmowski, Deborah Simpson, Mark Carroll Rosenthal
Partners, key shareholders
Wspólnicy: BCG HOLDING GMBH.
Osoby wchodzące w skład organu: Franciszek Hutten-Czapski, Norbert Dworzyński, Marcin Kotlarek, Robert Stanikowski, Jarosław Dmowski, Deborah Simpson, Mark Carroll Rosenthal
Staff size
150
No. of professional staff
0