Logo
Contact details
Adres
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
Polska
Address
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
Polska
Telephone
+48 (22) 319 5688
Website
http://www.capitalone.pl
Contact person
Marcin Jerzy Duszyński
Position
CEO
E-mail
info@capitalone.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Capital One Advisers Sp. z o.o. („Capital One Advisers”, „COA”, www.capitalone.pl) jest działającą od 2002 roku firmą doradczą, świadczącą kompleksowe usługi doradztwa z zakresu pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw, organizowania i realizacji ofert publicznych i niepublicznych papierów wartościowych, wycen, nabyć, połączeń oraz sprzedaży podmiotów, jak również doradztwa strategicznego i operacyjnego.
Od czerwca 2007 roku na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., COA posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, jest również inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców.
Od 2007 roku Capital One Advisers jest członkiem-przedstawicielem w stowarzyszeniu M&A Europe, zrzeszającym firmy doradcze zajmujące się transakcjami przejęć i połączeń przedsiębiorstw.
Type of business
Capital One Advisers Ltd. („Capital One Advisers”, „COA”, www.capitalone.pl) has been present on the Polish capital market since 2002. The company acts as investment banking boutique specialized in equity transactions on the public and non-public markets, including M&A, fund raising, private placements, private equity buyouts. The company’s competencies are in all areas of debt financing as well as complex advisory expertise in public placements (IPO & SPO).
Since June 2007 Capital One Advisers acts as Authorized Advisor of NewConnect, Polish alternative trading system organized and regulated by the Warsaw Stock Exchange.
Since November 2008 Capital One Advisers has been an official Member of M&A Europe, a network of 20 independent M&A advisory firms from 15 countries from Europe, Middle East and the United States.
Związek z sektorem VC/PE
Capital One Advisers od samego początku swego istnienia bierze czynny udział w transakcjach związanych z sektorem VC/PE, tak w Polsce, jak i poza granicami kraju. Członkowie zespołu pracowali wcześniej w takich firmach jak Advent International, Enterprise Investors czy EVIP. Ponadto, COA od 2007 roku jest jedynym polskim reprezentantem w stowarzyszeniu M&A Europe.
Relation to VC/PE industry
Since its beginning Capital One Advisers has been participating actively in PE/VC transactions held on both Polish and international markets. Members of COA team worked for such companies as Advent International, Enterprise Investors and EVIP. Moreover, COA is the only Polish representative in M&A Europe.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Marcin Jerzy Duszyński – CEO
Anna Domeredzka – Board Member
Partners, key shareholders
Marcin Jerzy Duszyński – CEO
Anna Domeredzka – Board Member
Staff size
0
No. of professional staff
0