Logo
Contact details
Adres
CIC sp. z o.o.
ul. Św. Barbary 4/4
00-686 Warszawa
Address
4 Św. Barbary St.
Apartment 4
00-686 Warsaw
Telephone
+48 22 266 71 50
Website
http://www.cic.pl
Contact person
Rafał Błędowski
E-mail
rafal.bledowski@cic.pl
Contact person
Zbigniew Wójcik
E-mail
zbigniew.wojcik@cic.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z blisko piętnastoletnim doświadczeniem. Pracujemy przy transakcjach kapitałowych dla międzynarodowych korporacji i instytucji finansowych, w tym funduszy private equity a także dla niezależnych przedsiębiorców.

Prowadzimy transakcje kapitałowe: począwszy od pozyskania kapitału na rozwój, poprzez wykupy menedżerskie, fuzje i przejęcia a na sprzedaży spółek kończąc.

Do tej pory przeprowadziliśmy kilkadziesiąt transakcji kapitałowych na rynkach Europy Centralnej o wartości kilku miliardów złotych. Każdorazowo istotnie zwiększaliśmy wartość dla naszych klientów oraz znajdowaliśmy dla nich lepsze rozwiązania transakcyjne.
Type of business
We are a specialized advisory company with nearly 15 years of experience in working with capital transactions for global corporations and financial institutions, including private equity funds and independent businesses.

We manage capital transactions – from securing development capital, to MBOs, mergers and acquisitions, to Company sales. We also source debt for enterprise development and transactions financing.

We have executed several dozen capital transactions in Central European markets, worth in total over a couple of billion zlotys. In every case we provided significant added value for our clients and found beneficial transaction solutions.
Związek z sektorem VC/PE
Dużą część transakcji sfinalizowaliśmy z funduszami private equity, które wielokrotnie okazywały się najbardziej dopasowanym inwestorem do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Jesteśmy także wybierani przez fundusze private equity jako doradca transakcyjny w procesach wyjść funduszy z inwestycji i sprzedaży ich spółek portfelowych.
Relation to VC/PE industry
In majority of our transactions private equity funds turned to be the most valuable and tailored investors from our clients perspective and their companies as well.

We also support private equity funds in exit strategies for their portfolio companies.
Szczególne zainteresowania
Doradztwo transakcyjne
Areas of particular interest
Transaction advisory
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Rafał Błędowski
Zbigniew Wójcik
Hanna Orłowska
Partners, key shareholders
Rafał Błędowski
Zbigniew Wójcik
Hanna Orłowska
Staff size
9
No. of professional staff
8