Logo
Contact details
Adres
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa
Address
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa
Telephone
+48 22 627 11 77
Website
http://www.cliffordchance.com
Contact person
Nick Fletcher
E-mail
Nick.Fletcher@CliffordChance.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Warszawskie biuro Clifford Chance to jedna z wiodących międzynarodowych firm prawniczych w Polsce. Biuro zostało założone w 1992 roku.
Kancelaria posiada rozległe doświadczenie: świadczyła usługi doradztwa prawnego przy wielu z największych i najbardziej złożonych transakcji, jakie miały miejsce w Polsce, obejmujących prawo spółek, prawo handlowe oraz finansowe i dotyczących różnych gałęzi gospodarki.
Type of business
The Warsaw office is one of the leading international law firms in Poland and has had a presence in Warsaw since 1992.
The office has extensive experience of some of Poland's largest and most complex corporate, commercial and financial transactions across a range of industry sectors.
Związek z sektorem VC/PE
Clifford Chance to wiodący w świecie doradca w dziedzinie inwestycji kapitałowych. W Polsce Clifford Chance doradza licznym prywatnym inwestorom prowadzącym zróżnicowane, obejmujące wiele sektorów biznesu transakcje.
Relation to VC/PE industry
Clifford Chance is the world's leading legal adviser to private equity investors. In Poland, Clifford Chance has advised a number of private equity investors on different transactions across a range of different business sectors.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Agnieszka Janicka, Grzegorz Namiotkiewicz, Nicholas Fletcher, Bartosz Krużewski, Daniel Kopania, Marcin Ciemiński, Andrzej Stosio
Partners, key shareholders
Agnieszka Janicka, Grzegorz Namiotkiewicz, Nicholas Fletcher, Bartosz Krużewski, Daniel Kopania, Marcin Ciemiński, Andrzej Stosio
Staff size
0
No. of professional staff
0