CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Address
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw
Telephone
+48 22 520 55 55
Website
http://cms.law
Contact person
Rafał Zwierz
E-mail
rafal.zwierz@cms-cmno.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Kancelaria CMS świadczy kompleksowe usługi prawne w następujących dziedzinach: prawo spółek i rynki kapitałowe (w tym fuzje i przejęcie), energetyka i projekty infrastrukturalne (ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji typu project finance), nieruchomości i budownictwo, ochrona środowiska, prawo farmaceutyczne, prawo podatkowe, bankowość i usługi leasingowe, prawo pracy, świadczenia emerytalne, technologie i własność intelektualna, ubezpieczenia i reasekuracja, postępowania sporne.
Szczególne zainteresowania: MBO/MBI, acquisition finance, wysoko rozwinięte technologie, inwestycje środowiskowe, sektor farmaceutyczny, telekomunikacja, inwestycje w sektorze środków masowego przekazu.
Type of business
CMS provides integrated legal services to industrial undertakings, financial institutions and government, based on the combination of our international expertise and a deep understanding of local markets. Warsaw office offers services in the following areas: company law and capital markets (including M&A), energy and infrastructural investments (including project finance), real estate and construction, environmental law, tax law, banking and leasing services, employment law and pensions, intellectual property and technology, insurance and reinsurance, dispute resolution.
Particular interest: MBO/MBI, acquisition finance, high-tech, environmental sector investments, pharma sector, telecommunications and media sectors.
Związek z sektorem VC/PE
Doradzamy inwestorom finansowym, instytucjom i podmiotom aktywnym w transakcjach private equity, oraz zarządom przy transakcjach MBO/MBI. Nasze doświadczenie w sektorze private equity obejmuje doradztwo w transakcjach zarówno o mniejszej wartości (w szczególności w sektorze rozwiniętych technologii), jak i transakcjach dużych (do 300 mln USD). Członek British Venture Capital Association i EVCA.
Relation to VC/PE industry
We advise financial investors, institutions and other entities involved in private equity transactions, as well as managements teams in MBOs/MBIs. Our experience in the private equity sector includes representing clients in smaller sized transactions (in particular in technology sector) as well bigger size transactions (up to 300 m USD). A member of British Venture Capital Association and EVCA.
Szczególne zainteresowania
-
Areas of particular interest
-
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Partnerzy: Iain Batty, Anna Brzoza-Ostrowska, Piotr Ciołkowski, Graham Conlon, Anna Cudna-Wagner, Katarzyna Dulewicz, Lidia Dziurzyńska-Leipert, Błażej Zagórski, Łukasz Dynysiuk, Marek Oleksyn, Wojciech Koczara, Tomasz Koryzma, Arkadiusz Korzeniewski, Iga Lis, Tomasz Minkiewicz, Rafał Zwierz, Andrzej Pośniak, Mark Segall, Małgorzata Surdek, Małgorzata Urbańska, Michał Mężykowski, Marcin Bejm
Partners, key shareholders
Partners: Iain Batty, Anna Brzoza-Ostrowska, Piotr Ciołkowski, Graham Conlon, Anna Cudna-Wagner, Katarzyna Dulewicz, Lidia Dziurzyńska-Leipert, Błażej Zagórski, Łukasz Dynysiuk, Marek Oleksyn, Wojciech Koczara, Tomasz Koryzma, Arkadiusz Korzeniewski, Iga Lis, Tomasz Minkiewicz, Rafał Zwierz, Andrzej Pośniak, Mark Segall, Małgorzata Surdek, Małgorzata Urbańska, Michał Mężykowski, Marcin Bejm