Logo
Contact details
Adres
ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)
00-839 Warszawa
Address
ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)
00-839 Warsaw
Telephone
+48 22 324 59 00
Website
http://www.crido.pl
Contact person
Mateusz Rogoziński
Position
doradztwo prawne
E-mail
mateusz.rogozinski@crido.pl
Contact person
Artur Marszałkiewicz
Position
Corporate Finance
E-mail
artur.marszalkiewicz@crido.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Jesteśmy doradcami, nie audytorami. Jesteśmy polską firmą konsultingową. Dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.
Type of business
We provide tax, legal and transactional assistance as well as business consultancy to entrepreneurs. We help companies advance their innovation business by, among other things, obtaining financing from public funds and other available sources. We are advisors, not auditors. We are a Polish consulting firm. As a member of Taxand, a global tax organisation, we can also help our clients grow their business abroad
Związek z sektorem VC/PE
Doradzamy przy transakcjach M&A z udziałem funduszy PE/VC, w tym w zakresie prawa, podatków oraz finansowania. Aktywnie włączamy się w dyskusję na temat rynku M&A w Polsce, biorąc udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych oraz organizując cykliczną konferencję CRIDO M&A Forum, której tematyka kierowana jest m.in. do funduszy PE/VC.
Relation to VC/PE industry
We provide assistance in the course of M&A transactions with PE/VC funds and organizing M&A seminars in particular for PE/VC. We are actively joining the discussion on the M&A market in Poland by taking part in the most important industry events and organizing the cyclical CRIDO M&A Forum conference, which subject is directed i.a. to PE/VC funds.
Szczególne zainteresowania
Transakcje M&A
Areas of particular interest
M&A Transactions
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Andrzej Puncewicz, Roman Namysłowski, Michał Gwizda, Paweł Toński, Jakub Ziółek
Partners, key shareholders
Andrzej Puncewicz, Roman Namysłowski, Michał Gwizda, Paweł Toński, Jakub Ziółek
Staff size
250
No. of professional staff
200