Logo
Contact details
Adres
ul. Postępu 15c -2-676 Warszawa
Address
Postępu 15c 02-676 Warsaw
Telephone
+48 661 601 361
Website
http://www.dnb.pl
Contact person
Piotr Biernacki
E-mail
piotr.biernacki@dnb.pl
Membership
Type of firm
Bank
Company description
Rodzaj działalności
DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. Bank specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych, wykorzystując
w tym celu szczególne kompetencje i doświadczenie branżowe Grupy DNB.
DNB Bank Polska jako specjalistyczny bank korporacyjny obsługuje duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny.
Type of business
DNB Bank Polska S.A. has been present in Poland since 2002. It specializes in providing quality services for the corporate clients by applying unique knowledge and experience of DNB Group in a number of industry branches.
As a specialized corporate bank it offers banking services to the large corporations and public sector companies.
Związek z sektorem VC/PE
DNB Bank Polska jest solidnym partnerem w zakresie finansowania wykupów lewarowanych oraz finansowania typu „project finance”.
Relation to VC/PE industry
DNB is a professional banking partner in financing leveraged buy-outs and project finance transactions.
Szczególne zainteresowania
Szczególne zainteresowania
DNB Bank Polska skupia się na finansowaniu dużych podmiotów w następujących branżach:
- TMT
- przemysł farmaceutyczny
- seafood
- energia i paliwa
- przemysł wytwórczy
- opakowania
- przemysł spożywczy
- handel
- usługi
- sektor publiczny
Areas of particular interest
DNB Bank Polska focuses on financing large caps in the following sectors:

- TMT
- healthcare (pharmaceuticals)
- seafood
- energy & oil
- manufacturing
- packaging
- food
- retail
- services
- public sector
Wspólnicy, gł. udziałowcy
DNB Bank Polska należy do Grupy DNB – największej norweskiej grupy finansowej w Norwegii. Grupa jest pozytywnie oceniana przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe (A+ wg Standard&Poor’s oraz Aa3 wg Moody’s). DNB posiada swoje przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (np. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jego akcje notowane są na giełdzie w Londynie i Oslo.
Partners, key shareholders
We are a part of DNB group – the leading Norwegian financial institution. The group has strong long-term credit ratings of the largest and most reputable rating agencies in the world (A+ from Standard & Poor’s, Aa3 from Moody’s). The group provides banking and financial services in 19 countries. DNB has offices in the world’s major financial centers, including London, New York and Singapore, and its shares are traded on the stock exchange in Oslo and London.
Staff size
300
No. of professional staff
75