Logo
Contact details
Adres
Aleje Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
Address
Aleje Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
Telephone
+48 22 502 98 32
Website
http://www.american-appraisal.pl
Contact person
Henryk Ciesielski
E-mail
henryk.ciesielski@duffandphelps.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Firma American Appraisal jest wiodącym i niezależnym dostawcą pełnego pakietu usług związanych z wycenami. Świadczy usługi w zakresie wycen zarówno klientom korporacyjnym jak i funduszom private equity na całym świecie. Nasi specjaliści są w stanie wycenić wszystkie klasy aktywów, np. nieruchomości, maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne (kontrakty, znaki towarowe), środki trwałe, podmioty produkcyjne oraz całe przedsiębiorstwa. Nasze multidyscyplinarne zespoły składają się z ekonomistów, inżynierów i architektów, co pozwala nam zaoferować optymalnie dopasowane pakiety usług z zakresu wycen wykorzystując odpowiednich specjalistów dla każdej z grup aktywów.

Poza wycenami American Appraisal świadczy szereg usług transakcyjnych, m.in. due diligence – finansowe, rynkowe i techniczne, asysta przy zamykaniu transakcji, wspomaganie procesu ofertowego, doradztwo dla zbywającego oraz doradztwo ogólne przy fuzjach i przejęciach.

Założona w 1896 roku, firma American Appraisal obecnie zatrudnia ponad 1,100-u pracowników na pięciu kontynentach. Oprócz koncernów globalnych, nasz klientele stanowią firmy działające na rynkach lokalnych.
Type of business
American Appraisal is the leading independent full service valuation company in the world and provides valuation services to corporate clients as well as private equity houses around the globe. Our professionals cover all asset classes, i.e. real estate, machinery and equipment, intangible assets (contracts, brands), tangible assets (plants) and business valuations. Our multi disciplinary team consists of economists, engineers and architects. Thus, we are in a position to offer tailor-made valuation solutions by deploying specialists for every asset category.

Beside valuations, American Appraisal offers wide variety of Transaction Services, incl. financial, commercial and technical due diligence, deal closing assistance, bid support, vendor due diligence and other general M&A advisory.

Founded in 1896, American Appraisal’s staff currently encompasses more than 1,100 employees in five continents. Apart from global players well-known local companies can be found among our clients.
Związek z sektorem VC/PE
Firma American Appraisal posiada w swoim portfelu klientów największe fundusze private equity działające na całym świecie. Ponadto jest zainteresowana dalszym rozwojem tego sektora i poszerzaniem swoich kontaktów z tego typu inwestorami.
Relation to VC/PE industry
American Appraisal’s client portfolio includes the biggest venture capital and private equity houses acting worldwide. Moreover, we are interested in further development of the venture capital and private equity sector and working together with that type of investors.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
American Appraisal Germany
Partners, key shareholders
American Appraisal Germany
Staff size
0
No. of professional staff
0