Logo
Contact details
Adres
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
Address
Piłsudski Square 2
00-073 Warsaw
Telephone
+48 22 520 09 00
Website
http://www.egonzehnder.com
Contact person
Jarosław Bachowski
E-mail
jaroslaw.bachowski@egonzehnder.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Executive search, doradztwo kadrowe, audyt kadry menedżerskiej, doradztwo w zakresie budowy ładu korporacyjnego.
Type of business
Executive search, board consulting, management appraisal, senior talent management.
Związek z sektorem VC/PE
Współpraca z firmami z sektora VC/PE w zakresie doradztwa kadrowego, wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze; ocena kadry kierowniczej wysokiego szczebla, doradztwo w zakresie budowy kompetencji kadry kierowniczej.
Relation to VC/PE industry
Co-operation with VC/PE companies in advisory capacity, selecting candidates for top managerial positions in portfolio companies;
Management Board appraisals, composition and competencies of Boards of Directors.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Jarosław Bachowski - Partner Zarządzający
Partners, key shareholders
Jarosław Bachowski - Managing Partner
Staff size
0
No. of professional staff
0