Logo
Contact details
Adres
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Address
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Telephone
+48 22 557 66 85
Website
http://www.ey.com/pl/pl/services/transactions
Contact person
Brendan O'Mahony
Position
Partner Zarządzający Działem
E-mail
Brendan.OMahony@pl.ey.com
Contact person
Bartłomiej Smolarek
Position
Partner EY
E-mail
Bartlomiej.Smolarek@pl.ey.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Zespół Doradztwa Transakcyjnego EY prowadzi kompleksowe usługi związane z wszelkiego typu transakcjami.

W szczególności, pomagamy w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach, wsparcia w procesie inwestycyjnym, tworzenia modeli gospodarczych i finansowych; wyceny znaków towarowych oraz firm giełdowych i pozagiełdowych, badań due diligence oraz doradztwa w zakresie finansów strategicznych.

Wspieramy także w procesie reorganizacji i restrukturyzacji. Proponujemy m.in. doradztwo w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym, restrukturyzacji zadłużenia oraz opcji rozwoju firmy.
Type of business
We render comprehensive services associated with all types of transactions, including advice on mergers and acquisitions, investment process support, business and financial modeling, trademark and listed and unlisted company valuation, due diligence reviews, and strategic finance advice.

We also support our clients in reorganisation and restructuring processes; this includes advising them on working capital management and debt restructuring and developing company growth options.
Związek z sektorem VC/PE
Współpracujemy z funduszami venture capital / private equity m.in. przy sprzedaży spółek portfelowych.

Pomagamy również właścicielom firm pozyskać finansowanie z funduszy oraz zajmujemy się realizacją inwestycji.
Relation to VC/PE industry
We liaise with venture capital/private equity funds in transactions covering the sale of portfolio companies etc.

We also help company owners raise cash from these funds and assist with the implementation of investment projects.
Szczególne zainteresowania
W szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej jedną z kluczowych wartości jest umiejętność podejmowania bardziej świadomych, a przez to lepszych, decyzji dotyczących strategicznego zarządzania kapitałem i transakcjami.

Nasi specjaliści mogą w tym pomóc.

Potrzeby kapitałowe klientów stanowią integralną część tzw: Agendy Kapitałowej.

Kładziemy w niej nacisk na cztery kluczowe zagadnienia:
- ochrona kapitału
- optymalizacja kapitału
- inwestowanie kapitału
- pozyskiwanie kapitału
Staff size
0
No. of professional staff
0