Logo
Contact details
Adres
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
Address
ul. Piekna 18
00-549 Warsaw
Telephone
+48 22 375 66 00
Website
http://www.fidea.pl
Contact person
Magdalena Wolińska
E-mail
magdalena.wolinska@fidea.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Fuzje i przejęcia:
- Doradztwo przy transakcjach kupna
- Doradztwo przy transakcjach sprzedaży
- Fuzje przedsiębiorstw
- Przejęcia na rynku publicznym
- Public to private
- Transakcje nietypowe

Pozyskanie finansowania:
- Doradztwo przy finansowaniu przejęcia
- Aranżacja oraz strukturyzacja kredytów konsorcjalnych oraz instrumentów dłużnych
- Rekapitalizacja oraz restrukturyzacja

Pozostałe:
- Wycena spółek
- Fairness opinions
Type of business
M&A Advisory:
- Buy-side advisory
- Sell-side advisory
- Mergers and joint ventures
- Public take-overs
- Public to private
- Special situations transactions

Debt advisory:
- Acquisition financing advisory
- Arrangement and structuring of syndicated loans and debt instruments
- Recapitalizations and restructuring

Other:
- Valuations
- Fairness opinions
Związek z sektorem VC/PE
Doradztwo w zakresie transakcji fuzji i przejęć dla funduszy PE/VC na rynku polskim.
Relation to VC/PE industry
M&A advisory for funds PE/VC on the polish market.
Szczególne zainteresowania
Sektory: dóbr konsumpcyjnych / FMCG, ochrona zdrowia, farmaceutyka, IT/e-commerce, organizowanie finansowania akwizycyjnego
Areas of particular interest
Sectors: consumer / FMCG, heathcare, pharmacy, IT/e-commerce, acquisition finance
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Marek Dojnow, Adam Jabłoński
Partners, key shareholders
Marek Dojnow, Adam Jabłoński
Staff size
10
No. of professional staff
10