Logo
Contact details
Adres
ul. Twarda 18, Spektrum Tower
00-105 Warszawa
Address
ul. Twarda 18, Spektrum Tower
00-105 Warszawa
Telephone
22 653 90 90
Website
http://www.holon.pl
Contact person
Maciej Cieślak
Position
Partner Zarządzający
E-mail
biuro@holon.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Holon jest niezależną firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie doradztwa strategicznego i kapitałowego (transakcyjnego), wspierającą tworzenie oraz wdrożenie strategii rozwoju generujących wartość dla właścicieli. Holon doradza w pozyskaniu kapitału na rozwój, w realizacji przejęć i połączeń, wprowadzaniu inwestorów branżowych i finansowych, tworzeniu i finansowaniu projektów rozwojowych, restrukturyzacji operacyjnej a także częściowej lub pełnej sprzedaży spółek.
Klienci Holon to najczęściej duże i średnie przedsiębiorstwa w sektorach produkcyjnych i usługowych.
Holon działa również jako doradca transakcyjny oraz branżowy dla funduszy private equity działających w Europie Centralnej.
Type of business
Holon is an independent advisory company providing corporate finance and M&A services. We contribute to the development and implementation of growth strategies generating value added for the shareholders. Holon advisory services include: fund raising, M&A support, incorporating financial and strategic investors, creating and financing development projects as well as operational restructuring.
Clients of Holon are mostly large and medium size companies from manufacturing and service sectors.
Holon acts also as transaction and sector advisor for CEE private equity firms.
Związek z sektorem VC/PE
Wieloletni doradca w transakcjach kapitałowych z podmiotami sektora VC/PE w tym między innymi z DBG Private Equity, 3TS, Syntaxis Capital czy Penta Investments, zarówno w procesach zakupowych jak i w procesach sprzedażowych – wyjściach z inwestycji.
Relation to VC/PE industry
Long-term experience as transaction advisor with parties from VC/PE industry, among others ARX Private Equity, 3TS, Syntaxis Capital, Penta Investments in buy-side as well as sell-side processes – divestitures.
Szczególne zainteresowania
Telekomunikacja
Detaliczny handel sieciowy
Kreacja i dystrybucja odzieży markowej
Produkcja i przetwórstwo żywności
Areas of particular interest
Telecoms
Retail chains
Creation and distribution of branded apparel
Production and food processing
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Maciej Cieślak – Partner zarządzający
Stefan Kirk – Partner
Partners, key shareholders
Maciej Cieślak – Managing Partner
Stefan Kirk – Partner
Staff size
10
No. of professional staff
9