Logo
Contact details
Adres
ul. T. Rejtana 17 lok. 18
02-516 Warszawa
Address
ul. T. Rejtana 17 lok. 18
02-516 Warszawa
Telephone
+48 22 542 40 40
Website
https://b2rlaw.com
Contact person
Rafał Stroiński
E-mail
rafal.stroinski@b2rlaw.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności

B2RLaw jest polską kancelarią powstałą w wyniku niedawnego połączenia dwóch renomowanych kancelarii prawnych: JSLegal oraz Zięba & Partners.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych i złożonych transakcji, sporów oraz bieżącego wsparcia prawnego. Obsługując klientów wykorzystujemy wiedzę, technologię i innowacje w celu ulepszania efektywności i jakości dostarczanych usług. Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie dla naszego działania i wierzymy, że współpracy z naszymi klientami przyświecają wspólne cele biznesowe.

Zespół B2R posiada kompetencje pozwalające na towarzyszenie naszym klientom od wczesnych rund finansowania, poprzez rundy kolejne, w tym finansowanie długiem i dalszy wzrost przedsiębiorstwa, aż po pozyskanie inwestora strategicznego lub wyjście na rynki kapitałowe.
Type of business

B2RLaw is Poland’s law firm, formed through the merger of well-regarded Polish law firms, JS Legal and Zięba & Partners.

We have extensive experience acting in specialized and complex deals and disputes. With an emphasis on client service, we harness knowledge, technology and innovation to improve efficiency and deliver value. Working together as a team is paramount to how we operate, and we firmly believe in working with our clients with common business goals.

We have built a team with expertise to cater for the full lifespan of a business, from that early investor through venture capital, taking on debt finance to scale the business, to seeking a private equity sponsor to achieve globalisation, concluding with a full sale to an industry investor or an IPO on the Polish, or a foreign stock exchange.
Związek z sektorem VC/PE

Nasza praktyka Private Equity zapewnia doradztwo na każdym etapie cyklu życia funduszu private equity, w tym w zakresie tworzenia funduszu i wspomagania bieżącej działalności funduszu, restrukturyzacji spółek portfelowych, finansowania lewarowanego, nowych inwestycji i przejęć, w tym pakietów mniejszościowych, współinwestowania, wykupów, wykupów lewarowanych, ad-ons przez spółki portfelowe, jak również wyjść dla inwestorów branżowych i IPO. Nasz zespół posiada doświadczenie w pracy z właścicielami i przedsiębiorcami, dla których inwestycja w PE jest pierwszą taką transakcją, a także z menedżerami typu blue-chip.

Świadczymy szeroki zakres usług zarówno dla wysoko wyspecjalizowanych, innowacyjnych firm, aniołów biznesu, polskich (w tym finansowanych ze środków publicznych), jak i międzynarodowych funduszy Venture Capital w zakresie transakcji technologicznych. Dzięki ścisłej współpracy w ramach międzynarodowej sieci kontaktów, założyciele dynamicznie rozwijających się polskich i środkowoeuropejskich przedsiębiorstw są w stanie realizować swoje globalne aspiracje.

Jako zespół przyjęliśmy pionierskie podejście polegające na przyciąganiu międzynarodowych funduszy Venture Capital na polski rynek, kontynuując jednocześnie współpracę z wiodącymi polskimi i środkowoeuropejskimi funduszami VC. Dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z funduszami Venture Capital z całego świata, w tym z Wielkiej Brytanii, USA, Chin, Izraela, Japonii, Turcji i Indii, zachęcając je do inwestowania w polskie firmy. Nasz zespół jest uważany za lidera Venture Capital w Polsce, jest największym zespołem specjalistów i doradzał przy większej liczbie transakcji niż jakikolwiek inny polski zespół prawniczy.
Relation to VC/PE industry

Our Private Equity practice provides advice at every stage of a private equity fund’s lifecycle, including in respect to fund formation and assisting the fund’s ongoing operations, re-structuring of portfolio companies, leveraged finance, new investments and acquisitions including minority stakes, co-investment, buyouts, leveraged buyouts, ad-ons by portfolio companies as well as exits to industry investors and IPOs. Our team is experienced in working with owners and entrepreneurs for whom a PE investment is their first transaction as well as blue-chip managers.

We provide a wide range of services for both highly specialized innovative companies, business angels, Polish (including those financed by public means) and international Venture Capital funds in the field of technology transactions. Thanks to close cooperation within an international network of contacts, the founders of exciting growing Polish and CEE businesses are able to achieve their global aspirations.

As a team we have taken the pioneering approach of attracting international Venture Capital funds to the Polish market, whilst continuing to also work with the leading Polish and CEE Venture Capital funds. As a result, we have worked with Venture Capital funds from all over the world, including the UK, the USA, China, Israel, Japan, Turkey and India, and encourage them to invest in Polish companies. Our team is considered the go-to for Venture Capital in Poland, being the largest specialist team, and having advised on more deals than any other Polish legal team.
Szczególne zainteresowania

Doradztwo na rzecz spółek, ich organów lub kupujących w transakcjach takich jak:
- private equity
- mezzanine
- venture capital
- wykup menedżerski (MBO)
- transakcje lewarowane (LBO)
- pierwsza oferta publiczna (IPO)
- wtórna oferta publiczna (SPO)
- przejęcia spółek publicznych, w tym również z - użyciem instytucji wezwań
- squeeze-out i sell-out
- finansowania, w tym emisje obligacji
- prywatyzacje
- łączenie, podział, przekształcenia spółek

Doradztwo prowadzone jest na każdym etapie transakcji:
- strategia
- harmonogram
- strukturyzowanie transakcji, w tym z uwzględnieniem przepisów giełdowych w przypadku spółek publicznych i przygotowanie podatkowe
- dokumenty przedtransakcyjne
- przygotowanie inwestycji
- finansowanie
- negocjacje
- podpisanie umów
- zgody korporacyjne i administracyjne
- zamknięcie transakcji
- ewentualne wyjście z inwestycji
Areas of particular interest

We advise on transactions and restructuring processes, with particular emphasis on the private equity and venture capital.

Our team provides legal advice for the buying /selling side in following transaction types:
- Private Equity
- Mezzanine
- Venture Capital
- Manager buyout
- Leveraged buyout
- Squeeze-out and sell-out
- Initial Public Offering
- Secondary Public Offering
- Privatization
- Mergers
- Restructuring

We also provide legal advice at every stage of the transaction, including:
- Strategy development
- Transaction and tax structuring
- Pre-transaction documentation
- Investment process preparation
- Financing
- Negotiations
- Agreements
- Corporate and administrative agreements
- Disinvestment
Wspólnicy, gł. udziałowcy

adw. dr Rafał Stroiński LL. M.
adw. Bartłomiej Jankowski
adw. Rafał Zięba
Partners, key shareholders

dr Rafał Stroiński LL. M.
Bartłomiej Jankowski
Rafał Zięba
Staff size
85
No. of professional staff
70