Logo
Contact details
Adres
Warsaw Towers
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Address
Warsaw Towers
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telephone
+48 22 318 69 01
Website
http://www.gessel.pl
Contact person
Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
E-mail
b.gessel@gessel.pl
Contact person
Marcin Macieszczak
E-mail
m.macieszczak@gessel.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Venture Capital / Private Equity, fuzje i przejęcia, prawo spółek, rynki kapitałowe, opcje menedżerskie, prawo pracy, kontrakty menedżerskie, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji, postępowania sądowe, arbitraż, White-Collar Crime, nieruchomości, prawo farmaceutyczne, prawo podatkowe, German Desk, projekty specjalne / risk & suport, Private Lawyer, bankowość i finanse.
Type of business
Venture Capital / Private Equity, M&A, securities and finance, arbitration, administrative proceedings, litigation, labour law, management contract, intellectual property, investment funds, foreign investments, capital markets, privatization, anti-monopoly law, corporate & commercial, e-commerce, e-business, e-commerce, telecommunications, tax, property, real estate, energy, insurance.
Związek z sektorem VC/PE
Fuzje i przejęcia, ze szczególnym naciskiem na współpracę z branżą private equity, to dziedzina, w której Kancelaria GESSEL specjalizuje się od momentu powstania. Założyciel Kancelarii, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, jako doradca prawny przeprowadzała pierwsze w Polsce transakcje typu private equity już 1990 roku. Od tego czasu, w 25-letniej historii prawnicy Kancelarii przeprowadzili ponad 300 transakcji M&A dla firm polskich i międzynarodowych, publicznych i prywatnych działających w różnych sektorach gospodarki. Doradzali w procesach prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacyjnych spółek i grup kapitałowych. Kancelaria GESSEL od wielu lat otrzymuje rekomendacje i wyróżnienia w polskich (Rzeczpospolita, Forbes) i zagranicznych (Chambers Europe, The Legal 500) rankingach kancelarii prawnych w zakresie fuzji i przejęć oraz private equity.

Kierowany bezpośrednio przez wspólnika zarządzającego Kancelarii GESSEL Marcina Macieszczaka dział fuzji i przejęć (w tym PE/VC) jest największą praktyką firmy. Jest zarazem jednym z największych i najbardziej doświadczonych zespołów M&A na polskim runku prawniczym Wspólnikami Kancelarii GESSEL prowadzącymi praktykę i zespół M&A Kancelarii GESSEL są, obok Marcina Macieszczak, Maciej Kożuchowski i Małgorzata Badowska. Wszyscy oni otrzymują rekomendacje Chambers Europe w dziedzinie fuzji i przejęć lub private equity.
Relation to VC/PE industry
Mergers and acquisitions, with especial emphasis on cooperation with the private equity sector, have been a focus of GESSEL’s specialisation from the very beginnings of the firm. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, GESSEL’s founder, was advising on the very first private equity transactions in Poland already in 1990. From that time onwards, over the 25 years of GESSEL’s existence our lawyers have worked on over 300 M&A transactions, advising Polish as well as international companies active in various sectors of the economy, many of them publicly listed. Our legal specialists have advised on privatisation and restructuring processes of individual companies and of entire corporate groups. Year in, year our, GESSEL is recommended and distinguished in the areas of M&A and PE in a variety of Polish (Rzeczpospolita, Forbes Polska) as well as foreign (Chambers Europe, The Legal 500) rankings of law firms.

GESSEL’s M&A department (which also handles PE/VC work) is our largest practice, and it is led directly by Marcin Macieszczak, managing partner. It is one of the largest and most experienced M&A teams in the Polish legal market. Apart from Marcin Macieszczak, the partners managing GESSEL’s M&A practice are Maciej Kożuchowski and Małgorzata Badowska; all three are recommended by Chambers Europe in M&A or PE.
Szczególne zainteresowania
Areas of particular interest
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Marcin Macieszczak (wspólnik zarządzający), dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (senior partner), Leszek Koziorowski (wspólnik), Christian Schmidt (wspólnik), Aldona Pietrzak (wspólnik), Piotr Schramm (wspólnik), Małgorzata Badowska (wspólnik), Krzysztof Marczuk (wspólnik), Maciej Kożuchowski (wspólnik), Bernadeta Kasztelan-Świetlik (wspólnik).
Partners, key shareholders
Marcin Macieszczak (managing partner), Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (senior partner), Leszek Koziorowski (partner), Christian Schmidt (partner), Aldona Pietrzak (partner), Piotr Schramm (partner), Małgorzata Badowska (partner), Krzysztof Marczuk (partner), Maciej Kożuchowski (partner), Bernadeta Kasztelan-Świetlik (partner).
Staff size
100
No. of professional staff
66