Logo
Contact details
Adres
ul. Kopernika 32/5
00-336 Warszawa
Address
Kopernika 32/5
00-336 Warsaw
Telephone
+48 22 400 62 04
Website
http://kondrackicelej.pl
Contact person
Rafał Celej
E-mail
r.celej@kondrackicelej.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Kancelaria Kondracki Celej zapewnia kompleksową obsługę procesów transakcyjnych, obsługę prawną funduszy venture capital, startupów, firm, przedsiębiorców oraz pozostałych inwestorów.

Obsługujemy procesy transakcyjne w pełnym zakresie, począwszy od strukturyzacji transakcji, doradztwa przy akwizycji, przez restrukturyzacje korporacyjne, bieżące doradztwo dla spółek w kwestiach korporacyjnych, handlowych, regulacyjnych i podatkowych, kończąc na doradztwie przy wyjściu z inwestycji.

Nasi prawnicy doradzają również w zakresie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, w tym w szczególności postepowań z zakresu karnego gospodarczego (white collar crimes).
Type of business
Kondracki Celej law firm provides comprehensive transactional advice to the venture capital funds, startups, companies, entrepreneurs and other investors.

We provide a full range transactional advise, starting from structuring of the transaction, advise on the acquisition, through corporate restructuring, ongoing advice to companies on corporate, commercial, regulatory and tax issues, to advice on exits from the investments.

Our lawyers advise also on various court disputes, arbitration and mediation proceedings, as well as on the corporate criminal litigation (white collar crime).
Związek z sektorem VC/PE
Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wielu renomowanych polskich funduszy venture capital w szerokim zakresie spraw związanych z ich działalnością, jak również na rzecz przedsiębiorców oraz startupów, które pozyskują finansowanie od inwestorów.

Mec. Rafał Celej odpowiadający za tę praktykę transakcyjną oraz venture capital posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć na rynku venture capital oraz private equity. W swojej praktyce transakcyjnej reprezentował nabywców oraz sprzedawców - przedsiębiorców, doradców finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz fundusze PE/VC.

Mec. Celej jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom LL. M. prestiżowej London School of Economics.
Relation to VC/PE industry
Our firm provides wide range of legal services for a number of reputable Polish venture capital funds, in a broad scope of matters related to their operation, as well as for entrepreneurs and startups, which seek financing form the investors.

Rafał Celej, who is responsible for the venture capital and transactional practice at the firm, has several years of experience in the field of mergers and acquisitions, venture capital and private equity. He represents purchasers and vendors – entrepreneurs, financial advisers, institutional investors and PE/VC funds.

Rafał Celej is an advocate at the Warsaw District Bar Council, a graduate of the Faculty of Law at the University of Warsaw and an LL.M. graduate from the London School of Economics.
Szczególne zainteresowania
Współpraca w zakresie doradztwa prawnego w związku z tworzeniem i działalnością funduszy PE/VC.
Areas of particular interest
Legal advice related to the establishment and operations of the PE/VC funds.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Rafał Celej, LL.M., adwokat,
Marcin Kondracki, adwokat
Partners, key shareholders
Rafał Celej, LL.M., advocate,
Marcin Kondracki, advocate
Staff size
5
No. of professional staff
3