Logo
Contact details
Adres
Ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
Address
Ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
Telephone
+48 22 829 15 97
Website
http://www.mbank.pl
Contact person
Michał Popiołek
E-mail
michal.popiolek@mbank.pl
Membership
Type of firm
Bank
Company description
Rodzaj działalności
Bank uniwersalny zajmujący się między innymi kredytowaniem przejęć firm, transakcjami lewarowanymi, rekapitalizowaniem spółek, kredytowaniem inwestycji i bieżącej działalności firm.
Type of business
A universal bank dealing with inter alia acquisition finance, leveraged buyouts, recapitalizations, investment and working capital loans.
Związek z sektorem VC/PE
Udzielanie kredytów na finansowanie przejęć
Relation to VC/PE industry
Loans for acqusition finance
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Commerzbank AG
Partners, key shareholders
Commerzbank AG
Staff size
0
No. of professional staff
0