MFW Fiałek

Logo
Informations
Contact details
Adres
Polna Corner,
ul. Waryńskiego 3a
00-645 Warszawa
+48 22 411 11 00
Address
Polna Corner, Waryńskiego 3a str.
00-645 Warsaw
Telephone
+48 22 411 11 00
Website
http://www.mfwfialek.com
Contact person
Mirosław Fiałek
E-mail
m.fialek@mfwfialek.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Kancelaria MFW Fiałek to kancelaria transakcyjna, łącząca wiedzę i doświadczenie na krajowym rynku z umiejętnością prowadzenia międzynarodowych transakcji. Potrafimy koordynować i skutecznie zarządzać skomplikowanymi procesami transakcyjnymi.

Specjalizujemy się w doradztwie w transakcjach fuzji i przejęć, private equity, ofertach publicznych, transakcjach rynku kapitałowego oraz doradztwie regulacyjnym. Rozwinęliśmy praktyki, które pozwalają nam kompleksowo zaplanować i przeprowadzić różnorodne transakcje.

Nasi prawnicy przez wiele lat współpracowali z renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi, doradzając krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom oraz instytucjom finansowym. Byli wielokrotnie doceniani w polskich i światowych rankingach prawniczych.
Type of business
MFW Fiałek is a transactional law firm, combining a thorough understanding of the local market with the skills necessary to complete sophisticated cross-border transactions. We are capable of coordinating and successfully managing complicated transactions of various types.

We specialize in advising on m&a transactions, private equity, public offerings, capital market transactions and regulatory advice. We have developed practices allowing as to structure and carry out various transactions.

Our lawyers have been involved with top international law firms, advising various domestic and international entrepreneurs, private equity funds, banks and other financial institutions, corporates and governmental agencies. Our key lawyers have been recognized by top legal market rankings.
Związek z sektorem VC/PE
Wspólnicy kancelarii przez wiele lat pracowali dla funduszy private equity i ich spółek portfelowych.

Doradzali w wielu rodzajach transakcji, w tym:
- wykupach, w tym wykupach lewarowanych
- transakcjach pozyskania kapitału
- rekapitalizacji spółek portfelowych
- wyjściu z inwestycji (secondary buyout, sprzedaż inwestorowi branżowemu, IPO)
- akwizycjach spółek przez spółki portfelowe funduszy
- opracowaniu programów zatrudnienia oraz programów motywacyjnych i opcyjnych dla członków kadry managerskiej spółek portfelowych
Relation to VC/PE industry
The partners of our firm have worked for private equity sector for many years and have advised on various types of transactions, including:
- buy-outs, including LBOs
- transactions to raise capital
- recapitalization of portfolio companies
- disinvestments (secondary buyouts, sales to industry buyers, IPOs)
- M&A transactions of portfolio companies
- management incentive programs and share option plans
Szczególne zainteresowania
Specjalizujemy się w:
- prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć
- doradztwie dla funduszy private equity
- kompleksowym doradztwie prawnym związanym z przygotowaniem przedsiębiorstw do sprzedaży i przeprowadzeniem procesu sprzedaży
- ofertach publicznych i transakcjach rynku kapitałowego, w tym doradztwie w związku z przygotowaniem do oferty publicznej i notowania na giełdzie
- transakcjach nabycia i zbycia pakietów akcji (w tym pakietów kontrolnych) spółek notowanych na giełdzie
- prawie spółek
- prawie rynku kapitałowego
- zagadnieniach regulacyjnych rynku kapitałowego i instytucji finansowych
- strukturyzacji i optymalizacji podatkowej

Doradzamy również w zakresie prawa nieruchomości, prawa pracy, prawa publicznego, prawa własności intelektualnej i postępowań przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Gwarantujemy usługi najwyższej jakości, odpowiadające zapotrzebowaniu Klientów. Przejmujemy koordynowanie i zarządzanie transakcjami, udzielamy klarownych i jednoznacznych porad prawnych. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie doradzać w najbardziej skomplikowanych sprawach i prowadzić najbardziej złożone transakcje. Znamy branże, w których działają nasi Klienci i staramy się dogłębnie zrozumieć ich biznes. Dbamy o przejrzystość i dobrą komunikację.

Nasi prawnicy doradzali Klientom w transakcjach dotyczących między innymi następujących sektorów gospodarki:
- bankowość i finanse
- energetyka konwencjonalna
- energetyka odnawialna
- handel detaliczny
- media/TMT
- nieruchomości
- rynek kapitałowy
- ubezpieczenia
- usługi związane z zarządzaniem i transportem gotówki
- FMCG
Areas of particular interest
We specialize in:
- M&A
- advising private equity funds
- complex legal advice concerning sales of businesses, including preparing sale transactions
- public offers of securities and capital market transactions, including preparing an IPO and listing on stock exchanges
- acquisitions and disposals of blocks of shares (including controlling stakes) in companies listed on stock exchanges
- corporate law
- securities and capital markets law
- regulatory matters related to capital markets and concerning financial institutions
- tax structuring and tax optimizations

We also advise on real estate, labor law, public law, intellectual property, litigation and arbitration.

We provide top-quality services tailored to our clients’ needs. We coordinate and manage transactions and provide clear and focused legal advice. Our experience allows clients us to advise on very complicated matters and lead the most complex transactions. We understand our clients’ industries and make every effort to learn their businesses. We emphasize clear and effective communication with our clients.

Our lawyers have advised clients on transactions in various industries, including in particular:
- banking and finance
- energy and renewables
- retail sales
- media/TMT
- real estates
- capital markets
- insurance
- cash processing
- FMCG
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Mirosław Fiałek, Założyciel i partner kancelarii prawnej MFW Fiałek, radca prawny

Specjalizacja
- fuzje i przejęcia
- Private Equity/Venture Capital
- prawo handlowe i prawo spółek

Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak również bieżącej obsługi prawnej.

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym dla funduszy Private Equity/Venture Capital oraz innych przedsiębiorców, w szczególności w strukturyzacji i zarządzaniu transakcjami, prowadzeniu projektów due diligence, sporządzaniu umów i zarządzaniu procesem negocjacji. Wspiera również bieżące działania funduszy PE/VC oraz ich spółek portfelowych. Dysponuje obszerną wiedzą i praktyką w obsłudze korporacyjnej, w tym tworzeniu i likwidacji spółek, sporządzaniu umów i opinii prawnych oraz rozstrzyganiu sporów.

Uczestniczył w transakcjach o dużym stopniu innowacyjności i skomplikowania, doradzając największym spółkom z rynku mediów i telekomunikacji w Polsce.
Partners, key shareholders
Mirosław Fiałek has over 15 years of experience in advising clients on transactions and on on-going matters. He specializes in PE/VC managers and other clients, in particular in the structuring and management of transactions, due diligence investigations, drafting and negotiating agreements as well as leading negotiations. His practice also includes supporting the management activities of PE fund managers towards portfolio companies and advising portfolio companies themselves.

He has a thorough understanding of the practical aspects of corporate and commercial law, including the establishment and liquidation of various companies, drafting agreements and legal memoranda, as well as litigation and arbitration.

He has participated in many highly innovative transactions and has advised the largest telecoms and media companies in Poland.