Noerr

Logo
Informations
Contact details
Adres
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa
Address
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warsaw
Poland
Telephone
+48 22 3788500
Website
http://www.noerr.com
Contact person
Julia Mindziak
Position
Business Development & Communications
E-mail
julia.mindziak@noerr.com
Contact person
Paweł Żelich
Position
Head of Office Warsaw
E-mail
pawel.zelich@noerr.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Noerr to jedna z wiodących europejskich kancelarii doradztwa gospodarczego, zatrudniająca ponad 500 ekspertów w Europie i USA. Proponując nowatorskie rozwiązania złożonych zagadnień prawnych tworzymy dla naszych klientów rzeczywistą wartość dodaną. Wyróżniającą cechą Noerr jest połączenie znajomości branż z innowacyjnym myśleniem, szerokimi kompetencjami i międzynarodowym doświadczeniem.
Type of business
Noerr is one of the top European law firms with more than 500 professionals in Germany, Europe and the USA. The firm delivers real value to clients by devising and handling the right solutions to complex and sophisticated legal matters. The Noerr difference is its unique combination of legal excellence, creative thinking, international experience and in-depth industry knowledge.
Związek z sektorem VC/PE
Jako międzynarodowa firma prawnicza doradzamy klientom z sektora VC/PE: od strukturyzowania funduszy/programów inwestycyjnych przez finansowanie i przejęcia przedsiębiorstw, tworzenie i rozszerzenie portfolio, reorganizację aż do wyjścia z inwestycji. Aby sprostać wymaganiom każdego przedsięwzięcia, włączamy do naszych zespołów transakcyjnych doradców branżowych, którzy pomagają dostosować strukturę inwestycji do realiów danego rynku.
Jesteśmy zaangażowani w działalność polskiego środowiska start-upowego (Reaktor Warsaw, Start-up Grind, Start-up Gym).
Relation to VC/PE industry
As an international law firm we assist clients during every phase of VC/PE: from the structuring of fund schemes and investment vehicles, the financing or takeover of companies, the creation and expansion of portfolio companies, reorganisation through to deinvestment. To meet the specific needs of a transaction, we involve industry experts in our transaction team, who help to set up an investment structure tailored to the demands of a given sector.
We are involved in a cooperation with the Polish start-up community (Reaktor Warsaw, Start-up Grind and Start-up Gym).
Szczególne zainteresowania
Działy naszego biura warszawskiego specjalizują się w następujących dziedzinach: prawo spółek/M&A, prawo bankowe/finansowanie, nieruchomości, prawo procesowe, prawo pracy i zagadnienia rynku regulowanego.
Poza wyżej wymienionymi dziedzinami prawa - doradzamy wchodzącym na polski rynek inwestorom (w tym start-upom) również z perspektywy biznesowej, wykonując studia wykonalności planowanych przedsięwzięć oraz doradzając w kwestiach m.in. regulacji rynkowych, prawa konsumenckiego, dystrybucji oraz franczyzy.
Areas of particular interest
Our practice groups in Noerr’s Warsaw office are focused on the following areas: Corporate/M&A, Banking and Finance, Real Estate, Litigation, Employment and Regulatory.
Apart from the above described areas of law - we provide tailored advice to various investors (including start-ups) entering the Polish market together with specialist business advice such as feasibility studies of those investment projects and advice related to various regulatory issues as well as in the areas of consumer law, distribution or franchise.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Partnerzy Noerr PartGmbB
Partners, key shareholders
Partners of Noerr PartGmbB