Logo
Contact details
Adres
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Address
ul. Próżna 9
00-107 Warsaw, Poland
Telephone
+48 22 223 09 00
Website
http://www.schoenherr.eu
Contact person
Paweł Halwa
Position
Managing Partner
E-mail
p.halwa@schoenherr.eu
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Warszawskie biuro Schoenherr świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów, nieruchomości oraz prawa pracy. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi. Posiadamy bogate doświadczenie w fuzjach i przejęciach, projektach joint venture, transakcjach z udziałem funduszy private equity, prywatyzacjach oraz transakcjach na rynku kapitałowym.
Type of business
Schoenherr’s Warsaw office is a full-service practice that focuses on mergers & acquisitions, capital markets, banking & finance, real estate and labour law. Our team of lawyers advises domestic and international clients on investing in Poland and on cross-border transactions. We have particular experience in mergers and acquisitions, joint ventures, private equity, privatizations, public takeovers and initial public offerings.
Związek z sektorem VC/PE
Doradztwo prawne przy transakcjach private equity i venture capital.
Relation to VC/PE industry
legal advice on PE/VC transactions
Szczególne zainteresowania
Pogłębienie wiedzy oraz lepsze zrozumienie aktualnych problemów sektora private equity/ venture capital oraz aktywne uczestnictwo w adresowaniu kwestii prawnych mających wpływ na działalność tego sektora.
Areas of particular interest
Deepening knowledge and better understanding of the current problems of PE/VC sector and active particitaion in addressing legal issues affecting the activities of the sector.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Komplementariusz - Gudrun Stangl
Komandytariusz - Schoenherr GmbH
Partners, key shareholders
General Partner - Gudrun Stangl
Limited Partner - Schoenherr GmbH
Staff size
20
No. of professional staff
12