Logo
Contact details
Adres
ul. Marszałkowska 111, Warszawa 00-102
Address
ul. Marszałkowska 111, Warszawa 00-102
Telephone
+48225284000
Website
http://www.sgcib.com
Contact person
Michał Surowski
E-mail
michal.surowski@sgcib.com
Membership
Type of firm
Bank
Company description
Rodzaj działalności
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna (dopasowane do potrzeb emitentów – przedsiębiorstw, instytucji finansowych i podmiotów sektora publicznego – oraz inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak również detalicznych, rozwiązania obejmujące usługi doradcze, pozyskiwanie finansowania, zabezpieczanie ryzyk finansowych oraz inwestowanie.
Type of business
Corporate and Investment Banking (tailor-made solutions for issuers – corporates, financial institutions and the public sector – and investors, both institutional and retail, across four essential functions: advising, financing, hedging, delivering investment solutions).
Związek z sektorem VC/PE
SG współpracuje z funduszami private equity na bazie długoterminowych relacji w następujących obszarach: (i) usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć; oraz (ii) organizowanie i gwarantowanie transakcji pozyskiwania finansowania dłużnego dla transakcji wykupów i przejęć.
Relation to VC/PE industry
SG cooperates with private equity funds on a long-standing relationship basis in the following fields: (i) M&A advisory, and (ii) arranging and underwriting acquisition debt.
Szczególne zainteresowania
Finansowanie transakcji przejęć i wykupów inicjowanych przez fundusze private equity
Areas of particular interest
Raising debt to suport acquisitions initiated by private equity funds
Wspólnicy, gł. udziałowcy
81% akcji w obrocie publicznym (giełda paryska); 7.13% pracownicy SG
Partners, key shareholders
81% free float (the Paris Stock Exchange); 7.13% SG employees
Staff size
0
No. of professional staff
0