Logo
Contact details
Adres
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Address
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Telephone
+48 22 395 55 00
Website
http://www.squirepattonboggs.com
Contact person
Marcin Wnukowski
Position
Radca prawny, Partner
E-mail
marcin.wnukowski@squirepb.com
Contact person
Piotr Święcicki
Position
Senior Partner
E-mail
peter.swiecicki@squirepb.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Sieć Squire Patton Boggs posiada ponad 1600 prawników w 45 biurach zlokalizowanych w 20 krajach. Działamy na zróżnicowanych rynkach, tak lokalnych, regionalnych jak i międzynarodowych, opracowujemy modele biznesowe i wdrażamy je w różnych obszarach działalności. Nasz zespół świadczy usługi na rzecz organizacji prywatnych i publicznych, od korporacji z listy Fortune 100 i FTSE 100 po spółki wschodzące, partnerstwa publiczno-prawne oraz samorządy i rządy państw.
Type of business
Squire Patton Boggs has a team of more than 1,600 lawyers in 45 offices in 20 countries. We act effectively across a diverse range of local, regional and international markets while developing and implementing business models in various practice areas. Our team serves private and public organisations, starting from Fortune 100 and FTSE 100 corporations to emerging companies, public-private partnerships and local and national governments.
Związek z sektorem VC/PE
Doradzamy naszym klientom w wszystkich kwestiach związanych z obsługą funduszy PE/VC, od pomocy w dopasowywaniu potencjalnych partnerów transakcji, wybrania optymalnej struktury transakcji, po negocjacje dokumentacji i zamknięcie transakcji.

Reprezentowaliśmy inwestorów private equity, menedżerów funduszy i spółki portfelowe działające na całym świecie i w różnych gałęziach gospodarki.

Współpracujemy ściśle z licznymi inwestorami private equity zarówno jako ich doradca, jak i doradca ich sponsorów. Rozumiemy potrzebę inwestorów private equity w zakresie uzyskania kompetentnych i wszechstronnych, opartych na obszernej wiedzy i doświadczeniu porad prawnych w zakresie planowanych transakcji oraz inwestycji odbywających się w szybkim tempie i w konkurencyjnym środowisku.
Relation to VC/PE industry
Warsaw PE/VC practice is still developing, we advise our clients in all matters relating to the service of PE/VC funds, from assistance in matching potential partners in transactions, selection of the optimum transaction structure, to negotiation of documents and transaction closing.

We have acted on behalf of private equity investors, fund managers and portfolio companies worldwide and in all sectors of industry.

We collaborate closely with numerous private equity investors acting as either their advisor or the advisor of their sponsors. We understand the needs of private equity investors and their expectation to obtain competent and comprehensive advice, which draws upon broad knowledge and extensive experience, on projected transactions and investments implemented at quick pace and in the competitive environment.
Szczególne zainteresowania
Prawne elementy finansowania akwizycji ("acquisition finance")
Areas of particular interest
Acquisition Finance
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Eligiusz Krześniak, Marcin Wnukowski
Partners, key shareholders
Eligiusz Krześniak, Marcin Wnukowski
Staff size
45
No. of professional staff
20