Logo
Contact details
Adres
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, XX p.
00-113 Warszawa
Address
Warsaw Financial Center
Emilii Plater 53, 20th floor
00-113 Warsaw
Poland
Telephone
+48 22 520 4000
Website
http://www.rymarz-zdort.com
Contact person
Pawel Zdort
Position
Partner
E-mail
pawel.zdort@rymarz-zdort.com
Contact person
Mariusz Świetlik
Position
Business Development and Marketing Director
E-mail
mariusz.swietlik@rymarz-zdort.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego. Praktyka naszej kancelarii obejmuje w szczególności fuzje i przejęcia, transakcje private equity i venture capital, rynki kapitałowe, bankowość i finanse, reorganizację, restrukturyzację, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo korporacyjne, handlowe, podatkowe, regulacyjne, postępowania sądowe i sporne, w tym prawo karne gospodarcze, infrastruktura, nieruchomości i inwestycje budowlane, prawo konkurencji, antymonopolowe, własności intelektualnej, energetyczne, infrastrukturalne i pracy.

Kancelaria Rymarz Zdort stanowi bezpośrednią kontynuację, pod nową marką, kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Nowym Jorku.
Type of business
We provide comprehensive legal services. Our practice areas include: Mergers & Acquisitions, Private Equity & Venture Capital, Capital Markets, Banking & Finance, Reorganisation, Restructuring & Insolvency, Corporate & Trade, Tax, Regulatory, Litigation & Dispute Resolution, including White-collar Crime, Infrastructure, Real Estate & Construction, Antimonopoly, Intellectual Property, Energy and Employment.

The law firm of Rymarz Zdort is seamlessly continuing, under a new brand, the operations and legacy of Weil, Gotshal & Manges – Pawel Rymarz sp.k., the Warsaw branch of a New York-based law firm.
Związek z sektorem VC/PE
Reprezentujemy fundusze PE i VC jako doradca prawny w zakresie inwestycji w spółki prywatne i publiczne.

Posiadamy doświadczenie w strukturyzacji, nabyciach, finansowaniu i wyjściach z inwestycji, zdobyte we współpracy z, m.in. (alfabet.): Abris Capital, Advent International, Argan Capital, Argus Capital, Bridgepoint, Griffin Capital, Enterprise Investors, Innova Capital, MCI Management, Mid Europa Partners, Montagu Private Equity, 3i oraz Warburg Pincus.
Relation to VC/PE industry
We advise PE and VC funds on their investments in private and public companies as well as disposals of equity portfolios.

We have gained experience in structuring, acquisitions, financing and exits while advising, among others (alphabetically): Abris Capital, Advent International, Argan Capital, Argus Capital, Bridgepoint, Griffin Capital, Enterprise Investors, Innova Capital, MCI Management, Mid Europa Partners, Montagu Private Equity, 3i, and Warburg Pincus.
Szczególne zainteresowania
1
Areas of particular interest
1
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Partnerzy Zarządzający: Paweł Rymarz, Paweł Zdort

Partnerzy (alfabetycznie): Karina Aust-Niewiadomska, Ewa Bober, Marcin Chyliński, Marek Durski, Piotr Fedorowicz, Zofia Frydrychowicz, Łukasz Gasiński, Iwona Her, Marcin Iwaniszyn, Monika Kierepa, Robert Krasnodębski, Marek Maciąg, Andrzej Miklas, Magdalena Pyzik, Krzysztof Sajchta, Leszek Tokarski, Filip Uziębło, Jakub Zagrajek, Łukasz Żak, Jacek Zawadzki.
Partners, key shareholders
Managing Partners: Pawel Rymarz, Pawel Zdort

Partners (alphabetically): Karina Aust-Niewiadomska, Ewa Bober, Marcin Chylinski, Marek Durski, Piotr Fedorowicz, Zofia Frydrychowicz, Lukasz Gasinski, Iwona Her, Marcin Iwaniszyn, Monika Kierepa, Robert Krasnodebski, Marek Maciag, Andrzej Miklas, Magdalena Pyzik, Krzysztof Sajchta, Leszek Tokarski, Filip Uzieblo, Jakub Zagrajek, Lukasz Zak, Jacek Zawadzki.
Staff size
1
No. of professional staff
1