Logo
Contact details
Adres
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, XX p.
00-113 Warszawa
Address
Warsaw Financial Center
Emilii Plater 53
20th floor
00-113 Warsaw
Poland
Telephone
+48 22 520 4000
Website
http://www.weil.com
Contact person
Piotr Tomaszewski
Position
Partner
E-mail
piotr.tomaszewski@weil.com
Contact person
Mariusz Świetlik
Position
Business Development Manager
E-mail
mariusz.swietlik@weil.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego. Praktyka naszej kancelarii obejmuje w szczególności fuzje i przejęcia, transakcje private equity i venture capital, rynki kapitałowe, bankowość i finanse, reorganizację, restrukturyzację, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo korporacyjne, handlowe, podatkowe, postępowania sądowe i sporne, nieruchomości i inwestycje budowlane, prawo konkurencji, antymonopolowe, własności intelektualnej, energetyczne i telekomunikacyjne.

Dzięki lokalizacji naszych biur w najważniejszych centrach finansowych świata i ścisłej koordynacji prac nad międzynarodowymi transakcjami, zapewniamy najwyższy standard obsługi prawnej, dostosowując się do oczekiwań i potrzeb naszych klientów, zarówno na rynku krajowym, regionalnym jak i międzynarodowym.
Type of business
We provide comprehensive legal services. Our practice encompasses: Mergers & Acquisitions, Private Equity & Venture Capital, Capital Markets, Banking & Finance, Reorganization, Restructuring & Insolvency, Corporate & Trade, Tax, Litigation & Dispute Resolution, Real Estate & Construction, Antimonopoly, Intellectual Property, Energy and Telecommunication.

Due to our offices being located in the world's major financial centers and the close co-ordination between them in international transactions, we are able to provide the highest quality legal services, quickly and effectively responding to our clients' needs on national, regional and international markets.
Związek z sektorem VC/PE
Reprezentujemy fundusze PE i VC jako doradca prawny w zakresie inwestycji w spółki prywatne i publiczne.

Posiadamy doświadczenie w strukturyzacji, nabyciach, finansowaniu i wyjściach z inwestycji, zdobyte we współpracy z, m.in. (alfabet.): Abris Capital, Advent International, Argan Capital, Argus Capital, Bridgepoint, Griffin Capital, Enterprise Investors, EQT, Innova Capital, MCI Management, Mid Europa Partners, Montagu Private Equity, 3i oraz Warburg Pincus.
Relation to VC/PE industry
We advise PE and VC funds on their investments in private and public companies as well as disposals of equity portfolios.

We have gained experience in structuring, acquisitions, financing and exits while advising, among others (alphabetically): Abris Capital, Advent International, Argan Capital, Argus Capital, Bridgepoint, Griffin Capital, Enterprise Investors, EQT, Innova Capital, MCI Management, Mid Europa Partners, Montagu Private Equity, 3i, and Warburg Pincus.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Partner Zarządzający: Paweł Rymarz

Partnerzy (alfabetycznie): Marcin Chyliński, Anna Frankowska, Łukasz Gasiński, Iwona Her, Jarosław Kołkowski, Robert Krasnodębski, Andrzej Miklas, Roman Rewald, Piotr Tomaszewski, Artur Zawadowski, Paweł Zdort, Rafał Zwierz.
Partners, key shareholders
Managing Partner: Pawel Rymarz

Partners (alphabetically): Marcin Chylinski, Anna Frankowska, Jaroslaw Kolkowski, Robert Krasnodebski, Andrzej Miklas, Roman Rewald, Piotr Tomaszewski, Artur Zawadowski, Pawel Zdort, and Rafal Zwierz.
Staff size
0
No. of professional staff
0