Logo
Contact details
Adres
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Address
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Telephone
+48 22 505 01 00
Website
http://www.whitecase.com
Contact person
Aneta Hajska
Position
Partner lokalny
E-mail
AHajska@whitecase.com
Contact person
Marek Sawicki
Position
Partner lokalny
E-mail
msawicki@whitecase.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Oferujemy doradztwo prawne w zakresie m.in. private equity, rynków kapitałowych, fuzji i przejęć, bankowości i finansów, rozwiązywania sporów i arbitrażu, nieruchomości, prywatyzacji, energetyki i finansowania projektów, podatków, prawa konkurencji, restrukturyzacji finansowej i upadłości oraz prawa pracy.

White & Case jest globalną firmą prawniczą dysponującą zespołem prawników w 44 biurach w 30 państwach. Doradzamy w praktycznie każdej dziedzinie prawa, a nasza wiedza, podobnie jak interesy większości naszych klientów, nie ogranicza się do jednego kraju lub jurysdykcji. White & Case regularnie zajmuje czołowe miejsca w niezależnych rankingach firm prawniczych. Chambers Global 2012 wymienia naszą kancelarię w czołówce firm prawniczych w poszczególnych kategoriach praktyk.
Type of business
Our legal services include private equity, capital markets, M&A, banking and finance, dispute resolution, real estate, privatization, energy and project finance, tax, competition law, restructuring and insolvency and labor law.

White & Case is a truly global law firm with lawyers in 44 offices in 30 countries. We provide counsel and representation in virtually every area of law that affects cross-border business. We are consistently ranked as one of the top international law firms in Poland. Chambers Global 2012 ranks us at the top of several categories.
Związek z sektorem VC/PE
Doradzamy klientom z branży PE/VC w transakcjach fuzji i przejęć, wykupów lewarowanych, tworzeniu joint venture, restrukturyzacji finansowej, restrukturyzacji przedsiębiorstw i wyjściu z inwestycji (sprzedaż, oferta publiczna). Nasi klienci inwestują m.in. w takich branżach jak telekomunikacja, usługi finansowe, media, reklama, handel detaliczny, produkcja. Doradzamy przy tworzeniu funduszy PE/VC.
Relation to VC/PE industry
White & Case advises PE/VC clients in structuring and completing domestic and cross-border mergers and acquisitions, leveraged buyouts, joint ventures, as well as exits by sale or through the capital markets. Industries in which our clients have invested include, among others, telecommunications, financial services, media, advertising, retail and manufacturing. We advise on PE/VC fund formations.
Szczególne zainteresowania
White & Case reprezentuje również inwestorów korporacyjnych typu venture capital (CVC) oraz ich spółki portfelowe w różnych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora technologicznego. Mamy doświadczenie w pomaganiu inwestorom i spółkom emitentom w skutecznym poruszaniu się po skomplikowanych wyzwaniach prawnych i biznesowych, przed którymi stoją. Nasi prawnicy doradzają w wielu kwestiach biznesowych i prawnych związanych z finansowaniem VC i CVC, zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej i licencjonowania, inwestycjami typu venture, ładem korporacyjnym, zatrudnieniem, podatkami, spółkami joint venture i innymi kluczowymi transakcjami. Oferujemy zrozumienie wszystkich etapów cyklu życia firmy, od początkowej koncepcji do momentu jej powstania, poprzez wyjście z inwestycji, a także doradztwo strategiczne i rozwiązywanie problemów, które mają charakter zarówno lokalny jak i globalny. Ponadto, posiadamy dogłębną wiedzę na temat relacji handlowych, które często motywują inwestycję CVC oraz tego, jak najlepiej zarządzać kwestiami prawnymi, ryzykiem i wyzwaniami strategicznymi.
Areas of particular interest
White & Case represents corporate venture capital (CVC) investors and their portfolio companies in a variety of industries with a focus on the technology sector. We are experienced in assisting investors and issuer companies to successfully navigate the complex legal and business challenges they face. Our lawyers routinely advise on a host of business and legal issues relating to VC and CVC financing, IP issues and licensing, venture investments, governance, employment, tax, joint ventures and other key transactions. We offer an understanding of all phases in the start-up life cycle from the initial concept to formation through exit, and strategic advice and problem solving that is both local and global in focus. Furthermore, we have a keen understanding of the commercial relationships that often motivate a CVC investment and how best to manage legal issues, risks and challenges strategically.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Marcin Studniarek
Partners, key shareholders
Marcin Studniarek
Staff size
110
No. of professional staff
110