Logo
Contact details
Adres
pl. Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa
Address
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
pl. Małachowskiego 2,
00-066 Warsaw
Telephone
+48 22 201 00 00
Website
http://www.wkb.com.pl
Contact person
Andrzej Wierciński
E-mail
andrzej.wiercinski@wkb.com.pl
Contact person
Jakub Jędrzejak
E-mail
jakub.jedrzejak@wkb.com.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
WKB świadczy kompleksowe usługi prawne w następujących specjalizacjach: fuzje i przejęcia, bankowość i finanse, prawo korporacyjne, prawo ochrony konkurencji, energetyka, infrastruktura i PPP, nieruchomości i proces inwestycyjny, ochrona środowiska i zasoby naturalne, pomoc publiczna i fundusze unijne, postępowania upadłościowe i restrukturyzacja, prawo lotnicze, prawo ochrony konkurencji, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo własności intelektualnej & TMT, rozwiązywanie sporów, rynki kapitałowe, ubezpieczenia, zamówienia publiczne.
Kancelaria obsługuje firmy działające m.in. w następujących sektorach gospodarki: private equity, energetyka i zasoby naturalne, nowe technologie, media i telekomunikacja, retail & FMCG, sektor budowlany i nieruchomości, sektor publiczny, transport i logistyka.
Ponadto, WKB Zz roku na rok WKB powiększa liczbę zespołowych i indywidualnych rekomendacji w Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, PLC Which Lawyer? i Who’s Who Legal.
Type of business
WKB provides a full range of legal services across the spectrum of: Mergers & Acquisitions, Banking & Finance, Company Law & Corporate Governance, Competition Law, Energy Law, Infrastructure & PPP, Real Estate & Property Development, Environment & Natural Resources, State Aid & EU Funds, Restructuring & Insolvency, Aviation Law, Competition Law, Tax Law, Labour Law, Intellectual Property & TMT, Litigation & Dispute Resolution, Capital Markets, Insurance Law, Public Procurement.
The law firm provides legal services to companies from, amongst others, the following operating in such sectors of economy: as, among others, Private Equity, Energy & Natural Resources, New Technologies, Media & Telecommunications, Retail & FMCG, Construction & Real Estate, Public Sector, Transport & Logistics.
Furthermore, WKB receives every Each and every year, WKB receives individual and team recommendations in international directories of law firms rankings, including Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, PLC Which Lawyer? andi Who’s Who Legal.
Związek z sektorem VC/PE
WKB posiada bogate doświadczenie w zakresie transakcji przeprowadzanych przez fundusze private equity. Członkowie naszego zespołu pracowali przy ponad 80 transakcjach z udziałem funduszy private equity lub innych alternatywnych inwestorów i managerów aktywów. Znajomość specyfiki i zasad przeprowadzania inwestycji w tej branży pozwala prawnikom WKB na świadczenie usług doradczych na rzecz inwestorów na najwyższym międzynarodowym poziomie, a doskonała i rozległa znajomość polskich realiów oraz polskiego prawa gwarantuje wsparcie w sprawnej realizacji założeń biznesowych oraz zapewnia bezpieczeństwo prawne transakcji.
Relation to VC/PE industry
WKB has wide-rangeing of experience and in depth know-how in relation to transactions undertaken carried out by private equity funds. Members of our team have advised on over eighty transactions involving private equity funds or other alternative investors and asset managers. Knowledge of the specific character and approach to acquiring, holding and divesting investments of this nature enables WKB lawyers to offer professional advisory services on the highest international level. At the same time, our extensive and expert knowledge of the Polish market realities and Polish law allows us to ensures that we can support the smooth execution of our clients’ business goals assuring, at the same time, legal safety of the transaction.
Szczególne zainteresowania
Doradztwo prawne na rzecz VC/PE, doradztwo w zakresie transakcji typu M&A (w tym distressed M&A), doradztwo przy finansowaniu transakcji. Szczególne doświadczenie w sektorach: energetycznym i zasobów naturalnych, FMCG, transport i logistyka, nowe technologie oraz media i telekomunikacja, nieruchomości.
Areas of particular interest
Legal services on behalf ofadvice to VC/PE, legal services in terms ofadvising on M&A transactions (including distressed M&A), legal advice with respect to transaction finance advisory in respect of financing the transactions. Particular expertise in the following sectors: Energy, FMCG, Transport & Logistics, New Technologies, Media & Telecommunications, Real Estate.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Andrzej Wierciński, Tomasz Kwieciński, Jerzy Baehr, Bartłomiej Jankowski, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Jan Roliński, Aleksander Stawicki
Partners, key shareholders
Andrzej Wierciński, Tomasz Kwieciński, Jerzy Baehr, Bartłomiej Jankowski, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Jan Roliński, Aleksander Stawicki
Staff size
82
No. of professional staff
63