Logo
Contact details
Adres
Królewska 18
00-103 Warszawa
Address
Królewska 18
00-103 Warszawa
Poland
Telephone
+ 48 22 560 0200
Website
http://krassowski.com
Contact person
Bartosz Krassowski
Position
Partner
E-mail
krassowski@krassowski.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Kancelaria prawna wyspecjalizowana w doradztwie transakcyjnym M&A/Private Equity/Venture Capital oraz sporach sądowych i arbitrażowych w tym zakresie:
• doradztwo dla inwestorów finansowych oraz branżowych w transakcjach nabycia;
• doradztwo w zakresie finansowania akwizycji;
• doradztwo dla założycieli spółek w transakcjach sprzedaży;
• przejęcia na rynku publicznym;
• fuzje przedsiębiorstw;
• transakcje typu MBO i LBO;
• programy opcji menadżerskich;
• prawo konkurencji;
• postępowania sądowe i arbitrażowe, szczególnie związane z umowami inwestycyjnymi i umowami wspólników.
Type of business
A law firm specialised in M&A/Private Equity/Venture Capital transactions advice and related litigation work:
• Buy-side advice for financial and institutional buyers;
• Acquisition finance
• Sell side advice
• Public takeovers;
• Mergers and joint ventures;
• MBO and LBO transactions;
• Stock option plans;
• Anti-trust law;
• Litigation and arbitration, in particular related to investment and shareholders’ agreements.
Związek z sektorem VC/PE
Sektorowa specjalizacja w zakresie prawnego doradztwa transakcyjnego. Kancelaria wielokrotnie rekomendowana w dziedzinie fuzji i przejęć/private equity przez Chambers, Legal 500 oraz ILFR. Założyciel kancelarii, mec. Bartosz Krassowski, w swojej ponad 20 – letniej praktyce, od lat związany z rynkiem doradztwa transakcyjnego.
Relation to VC/PE industry
Transactional work sector specialisation. Recommended in M&A/PE by international rankings of law firms such as Chambers, LEGAL 500 and ILFR. KRASSOWSKI’s founder, in his more than 20 years of practice, has been involved in transactional work practice for many years.
Szczególne zainteresowania
nie dotyczy
Areas of particular interest
n/a
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Andrzej Chrzanowski – Partner
Bartosz Krassowski – Partner
Partners, key shareholders
Andrzej Chrzanowski – Partner
Bartosz Krassowski – Partner
Staff size
0
No. of professional staff
0