Logo
Contact details
Adres
Aleje Jerozolimskie 81/1501, 02-001 Warszawa
Address
Aleje Jerozolimskie 81/1501, 02-001 Warszawa
Telephone
+48225863010
Website
http://www.cddi.eu
Contact person
Preston Smith
E-mail
Preston.smith@cddi.eu
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Corporate Due Diligence and Investigation (CDDI) Sp. z o.o. to agencja risk Intelligence z detektywami, prawnikami i konsultantami zorientowana na przeprowadzanie przedtransakcyjnych due diligence, oraz świadcząca takie usługi jak: wsparcie procesowe, poszukiwania aktywów majątkowych, pogłębiony background check, doradztwo w sytuacjach kryzysowych, HR check oraz audyty środowiskowe, BHP i bezpieczeństwa.
Type of business
Corporate Due Diligence and Investigation (CDDI) is a risk intelligence agency with detectives, lawyers and consultants in focused on pre-transaction due diligence, litigation support and asset trace work, deep background checks, crisis consulting, HR checks and environmental, security, and industrial hygiene audits.
Związek z sektorem VC/PE
Dla sektora VC/PE świadczymy następujące usługi:
- due diligence przedtransakcyjny zorientowany na identyfikację ryzyka związanego z FCPA i brytyjską Bribery Act;
- wsparcie procesowe, w tym gromadzenie dowodów, identyfikacja świadków, poszukiwania aktywów majątkowych oraz obserwacje;
- audyty środowiskowe, audyty bezpieczeństwa obiektów, audyty BHP;
- ogólne wsparcie inwestycji, w tym doradztwo typu "market entry", acquisition targeting, konsulting finansowy i wykonywanie analiz politycznych.
Relation to VC/PE industry
We are providing our services to VC/ PE industry regarding following:
• Pre-transaction due diligence focused on identifying risk per FCPA and British anti-bribery standards.
• Litigation support, including evidence collection, witness identification, asset trace work and surveillance
• Environmental audits, site security audits, industrial hygiene audits
• General investor support, including market entry advisory, acquisition targeting, financial consulting an political analysis.
Szczególne zainteresowania
Sprawy, które prowadzimy to głębokie przedwstępne due diligence dla inwestorów i trudne sprawy związane ze wsparciem procesowym, w tym związane z odzyskiwaniem dużych kwot dla ofiar oszustw. Nie mamy "preferencji", poza tym że wolimy pełną przejrzystość w naszej współpracy.
Areas of particular interest
Our cases are divided approximately 50/50 between deep pre-transaction due diligence for investors and difficult litigation support issues, that have included successfully retrieving large sums for victims of fraud. We do not have a “preference” apart from the fact that we prefer full transparency from clients.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Preston Smith, Craig Smith
Partners, key shareholders
Preston Smith, Craig Smith
Staff size
6
No. of professional staff
4