PGE Ventures sp. z o. o.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
Address
2 Mysia Str, 00-496 Warsaw
Telephone
(+48) 22 340 15 55
Website
http://www.pgeventures.pl
Contact person
Mateusz Głogowski
E-mail
mateusz.glogowski@gkpge.pl
Company description
Partners
brak
Rodzaj firmy
Fundusz CVC należący do Grupy Kapitałowej PGE
Type of firm
CVC fund owned by the PGE Capital Group
Investment size (EUR)
Investment size (EUR)
Minimum
250000
Maximum
1250000
Financing stages
Start–up, Later stage venture, Growth
Industry sectors
Chemicals and materials, Computer and consumer related, Energy and environment, Transportation
Type of financing
Equity financing, Mezzanine, Minority equity, Senior debt
Preferencje geograficzne
Polska / Region Europy Środkowo-Wschodniej
Geographical preferences
Poland / Central and Eastern Europe Region
Investment activity
Total amount invested to date (since inception) (EUR)
.
In Poland
0
In other countries
0
Number of portfolio companies in Poland
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
At present
6
Exited
0
Number of portfolio companies outside Poland
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
At present
0
Exited
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • PySENSE jest polską firmą technologiczną oferującą zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne w segmencie Internetu Rzeczy,
 • Scanwayświadczy usługi inżynierskie, w ramach których opracowuje systemy wizyjne, laserowe, skanowania 3D, stanowiska obróbki oraz projekty CAD,
 • ConnectPoint specjalizuje się w usługach IT dla energetyki i przemysłu,
 • Lertaoferuje rozwiązania pozwalające na usprawnienie wszystkich etapów procesu zarządzania zużyciem energii elektrycznej, sterowania w ramach smart home, zarządzania wirtualną elektrownią lub DSR,
 • Abyss Glass Group zajmuje się analityką zachowania klientów i wprowadza rozwiązania zwiększające efektywność sprzedaży,
 • IC Solutions oferuje innowacyjny system zbierania danych, który pozwoli na uniknięcie papierowego obiegu dokumentów.
Portfolio companies in Poland
 • PySENSEis a technological company offering complexed telecommunications solutions within Internet of Things,
 • Scanway  provides vision, laser and 3D scanning systems for the broad industry,
 • ConnectPoint specializes in IT services for energy and industry sectors
 • Lerta  offers solutions which improve each stage of energy management process, including Smart Home, Virtual Power Plant and Demand Side Response services,
 • Abyss Glass Group develops solutions that increase the effectiveness of sale processes' using customer's behaviour analytics,
 • IC Solutions provides complex and innovative IT environments based on data digitization.
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
brak
Portfolio companies elsewhere
brak