Logo
Contact details
Adres
ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Address
ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warsaw
Telephone
+48 22 583 79 00
Website
http://www.twobirds.com/pl
Contact person
Rafał Dziedzic
Position
Partner
E-mail
rafal.dziedzic@twobirds.com
Contact person
Dorota Serwach-Kowalczyk
Position
PR & Marketing Manager
E-mail
dorota.serwach@twobirds.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 29 biur w 20 krajach świata. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje ponad 50 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: doradztwo korporacyjne, M&A, private equity, venture capital, prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii, prawo pracy prawo handlowe, prawo bankowe i ubezpieczeń, prawo konkurencji, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe. Nasze doświadczenie doceniają klienci, jak i prestiżowe rankingi takie jak Chambers Europe, Legal 500 czy IFLR1000. Pracujemy dla spółek z wielu sektorów gospodarki, doradzamy w zakresie corporate governance i compliance, nowych regulacji, w tym RODO, MIFID II i PSD2, przeprowadzamy audyty dokumentów korporacyjnych i przetwarzania danych, doradzamy w zakresie best practice dla zarządów i rad nadzorczych.
Type of business
Bird & Bird is an international law firm with 29 offices in 20 countries around the world. With over 50 lawyers, the Polish Bird & Bird office advises clients on a wide range of specialisations, including: corporate, M&A, private equity, venture capital, IP, the law of new technologies, labour law, commercial law, banking and insurance law, competition law, intellectual property and trademarks, real estate, and court and arbitration proceedings. Our experience is appreciated by our clients, as well as being recognised by prestigious rankings such as Chambers Europe, Legal 500 and IFLR1000. We advise companies from many market sectors. We offer legal expertise on corporate governance and compliance, new regulations including RODO, MIFID II and PSD2, we conduct audits of corporate documents and data processing, as well as advising on best practice for Management and Supervisory Boards.
Związek z sektorem VC/PE
Doradzamy w kwestiach prawnych podmiotom z sektora VC/PE. Pracujemy przy transakcjach wspierając zarówno inwestorów private equity jak i podmioty poszukujące finansowania. Doradzamy także w transakcjach M&A, projektach joint venture oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Nasze usługi obejmują również badania due diligence oraz bieżącą obsługę korporacyjną. Mamy doświadczenie w realizacji wielu skomplikowanych projektów inwestycyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Relation to VC/PE industry
We advise entities from the VC / PE sector on legal matters. We work on transactions supporting both private equity investors and entities seeking financing. We also advise on M&A transactions, joint venture projects and company restructuring. Our services also include due diligence and ongoing corporate services. We have extensive experience in implementing many complex investment projects at the national and international level.
Szczególne zainteresowania
-
Areas of particular interest
-
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Sławomir Szepietowski
Rafał Dziedzic
Marta Koremba
Piotr Dynowski
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Partners, key shareholders
Sławomir Szepietowski
Rafał Dziedzic
Marta Koremba
Piotr Dynowski
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Staff size
90
No. of professional staff
55