ING Bank Śląski S.A.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ING Bank Śląski S.A.
Plac Unii, ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Address
j.w.
Telephone
+48 22 820 48 00
Website
https://www.ing.pl
Contact person
Tomasz Możaryn
Position
Dyrektor, Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych
E-mail
tomasz.mozaryn@ing.pl
Contact person
Sebastian Szaudel
Position
Dyrektor, Departament Finansowania Klientów Strategicznych
E-mail
sebastian.szaudel@ing.pl
Membership
Type of firm
Bank
Company description
Rodzaj działalności
bankowość
Type of business
banking
Związek z sektorem VC/PE
finansowanie projektów, obsługa bankowa spólek
Relation to VC/PE industry
project finance, daily banking
Szczególne zainteresowania
finansowanie projektów, obsługa bankowa spółek
Areas of particular interest
project finance, daily banking
Wspólnicy, gł. udziałowcy
ING Bank NV
Partners, key shareholders
ING Bank NV