Logo
Contact details
Adres
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa

Rynek 39/40
50-102 Wrocław
Address
Wspólna 70 St.
00-687 Warsaw

Rynek 39/40
50-102 Wroclaw
Telephone
+48 660 579 155
Website
http://www.jpweber.com
Contact person
Grzegorz Piechowiak
Position
Managing Partner
E-mail
g.piechowiak@jpweber.com
Contact person
Marta Marczak
Position
Marketing & Communications Manager
E-mail
m.marczak@jpweber.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
JP Weber jest niezależną firmą doradczą specjalizującą się w obszarze szeroko pojętych transakcji. Od ponad 18 lat wspiera decydentów i właścicieli firm w ich projektach M&A, transakcjach na rynku nieruchomości, projektach due diligence, procesach restrukturyzacji, inwestycjach bezpośrednich, procesach finansowania, a także w codziennych wyzwaniach związanych z obszarem podatków i prawa.
Type of business
JP Weber is an independent advisory firm specializing in transactions. For over 18 years, it has been supporting decision makers in their M&A projects, real estate transactions, due diligence projects, restructuring processes, direct investments, financing as well as their day-to-day tax and legal dealings.
Związek z sektorem VC/PE
JP Weber od wielu lat wspiera inwestorów typu private equity/ venture capital oraz ich spółki portfelowe w międzynarodowych projektach M&A.
Relation to VC/PE industry
JP Weber has been supporting private equity/ venture capital funds and their portfolio companies in their international M&A projects.
Szczególne zainteresowania
Doradztwo transakcyjne i finansowe - Piotr Dalak p.dalak@jpweber.com
Fuzje i przejęcia (sell side, buy side) - Grzegorz Piechowiak g.piechowiak@jpweber.com
Doradztwo podatkowe - Tomasz Bartoszek t.bartoszek@jpweber.com
Doradztwo prawne - Tomasz Sadurski t.sadurski@jpweber.com
Areas of particular interest
Transaction & financial advisory - Piotr Dalak p.dalak@jpweber.com
M&A (sell side, buy side) - Grzegorz Piechowiak g.piechowiak@jpweber.com
Tax advisory - Tomasz Bartoszek t.bartoszek@jpweber.com
Legal advisory - Tomasz Sadurski t.sadurski@jpweber.com
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Grzegorz Piechowiak
Marcin Dudarski
Jędrzej Piechowiak
Mirco Weber
Partners, key shareholders
Grzegorz Piechowiak
Marcin Dudarski
Jędrzej Piechowiak
Mirco Weber
Staff size
58
No. of professional staff
48