JP Weber

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa

Rynek 39/40
50-102 Wrocław
Address
Wspólna 70 St.
00-687 Warsaw

Rynek 39/40
50-102 Wroclaw
Telephone
+48 660 579 155
Website
http://www.jpweber.com
Contact person
Grzegorz Piechowiak
Position
Managing Partner
E-mail
g.piechowiak@jpweber.com
Contact person
Marta Marczak
Position
Marketing & Communications Director
E-mail
m.marczak@jpweber.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
JP Weber jest niezależną firmą doradczą, która od prawie 20 lat kompleksowo wspiera decydentów i właścicieli firm w transakcjach a także w ich codziennych wyzwaniach biznesowych, prawnych i podatkowych.
Type of business
JP Weber is an independent consulting company that has been comprehensively supporting decision-makers and business owners in transactions and in their daily business, financial, legal and tax challenges for 20 years.

Związek z sektorem VC/PE
JP Weber od wielu lat wspiera inwestorów typu private equity/ venture capital oraz ich spółki portfelowe w międzynarodowych projektach M&A.
Relation to VC/PE industry
JP Weber has been supporting private equity/ venture capital funds and their portfolio companies in their international M&A projects.
Szczególne zainteresowania
Doradztwo transakcyjne i finansowe - Piotr Dalak p.dalak@jpweber.com
Fuzje i przejęcia (sell side, buy side) - Grzegorz Piechowiak g.piechowiak@jpweber.com
Doradztwo podatkowe - Tomasz Bartoszek t.bartoszek@jpweber.com
Doradztwo prawne - Tomasz Sadurski t.sadurski@jpweber.com
Areas of particular interest
Transaction & financial advisory - Piotr Dalak p.dalak@jpweber.com
M&A (sell side, buy side) - Grzegorz Piechowiak g.piechowiak@jpweber.com
Tax advisory - Tomasz Bartoszek t.bartoszek@jpweber.com
Legal advisory - Tomasz Sadurski t.sadurski@jpweber.com
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Grzegorz Piechowiak
Marcin Dudarski
Partners, key shareholders
Grzegorz Piechowiak
Marcin Dudarski