Logo
Contact details
Adres
Plac Piłsudskiego 3; 00-078 Warszawa; Polska
Address
Plac Piłsudskiego 3; 00-078 Warsaw; Poland
Telephone
+48 22 449 01 59
Contact person
Piotr Janczak
E-mail
Piotr.Janczak@moodys.com
Membership
Type of firm
Other
Company description
Rodzaj działalności
Moody's Investors Service jest wiodącym dostawcą ratingów wiarygodności kredytowej, ocen i analiz ryzyka.
Type of business
Moody's Investors Service is a leading provider of credit ratings, research, and risk analysis.
Związek z sektorem VC/PE
Ratingi wiarygodności kredytowej dotyczą m.in. firm kontrolowanych przez fundusze Private Equity.
Relation to VC/PE industry
Credit ratings of i.e. corporates control by PE Asset Managers.
Szczególne zainteresowania
Zaangażowanie i wiedza Moody's przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i stopnia zintegrowania rynków finansowych.
Areas of particular interest
Moody’s commitment and expertise contributes to transparent and integrated financial markets.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Moody’s Investors Service jest spółką zależną Moody’s Corporation (notowanej na NYSE, kod: MCO.
Partners, key shareholders
Moody’s Investors Service is a subsidiary of Moody’s Corporation (NYSE: MCO).
Staff size
10900
No. of professional staff
10900