Baker Tilly TPA

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Address
ul. Młyńska 12
61-730 Poznań
Telephone
+ 48 22 647 97 00
Website
http://www.bakertilly-tpa.pl
Contact person
Krzysztof Horodko
Position
Partner Zarządzający
E-mail
krzysztof.horodko@bakertilly-tpa.pl
Contact person
Tomasz Manowiec
Position
Dyrektor
E-mail
tomasz.manowiec@bakertilly-tpa.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Baker Tilly TPA świadczy kompleksowe usługi audytorskie oraz doradztwa biznesowego, w tym corporate finance. Łączymy rozwiązania najwyższej jakości z międzynarodowym doświadczeniem oraz najlepszymi regionalnymi praktykami rynkowymi.

Jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy doradczej TPA i globalnej sieci Baker Tilly International, co pozwala nam na działania o zasięgu globalnym, ale przede wszystkim gwarantuje najwyższe i ujednolicone standardy pracy.

Naszą ofertę uzupełniają usługi strategicznego doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości, a także doradztwa personalnego świadczone pod marką TPA Poland. Dostarczamy także obsługę prawną poprzez naszą kancelarię Baker Tilly Legal Poland.

Tworzymy wyjątkowe doświadczenia z naszymi klientami, aby rozwiązywać ich najpilniejsze problemy i wykorzystywać pojawiające się możliwości.

Decydując się na współpracę z Baker Tilly TPA, firmą członkowską Baker Tilly International, wybierasz firmę, która wierzy w siłę wspaniałych relacji, konstruktywnych rozmów i świetlanej przyszłości.

Baker Tilly TPA, TPA Poland oraz kancelaria Baker Tilly Legal Poland są wyłącznymi reprezentantami sieci Baker Tilly International w Polsce.

www.bakertilly-tpa.pl
Type of business
Baker Tilly TPA provides comprehensive audit and business advisory services, including corporate finance. We combine top quality solutions with international experience and the best regional market practices.

We are a member of the international advisory group TPA and the global network Baker Tilly International, which allows us to operate on a global scale, but above all guarantees the highest and uniform standards of our work.

Our offer is complemented by strategic tax advisory, accounting and payroll outsourcing, real estate advisory as well as personnel consulting services, provided under the TPA Poland brand. We also provide legal advisory services through our law firm Baker Tilly Legal Poland.

Our goal is to deliver unique experiences to our clients in order to solve their most urgent problems and take advantage of the opportunities that arise.

When you choose to work with Baker Tilly TPA, a member company of Baker Tilly International, you choose a company that believes in the power of great relationships, great conversations and great futures.

Baker Tilly TPA, TPA Poland, and Baker Tilly Legal Poland are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland.

www.bakertilly-tpa.pl
Związek z sektorem VC/PE
-
Relation to VC/PE industry
-
Szczególne zainteresowania
-
Areas of particular interest
-
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Krzysztof Kaczmarek - Partner Zarządzający
Krzysztof Horodko - Partner Zarządzający
Wojciech Sztuba - Partner Zarządzający
Partners, key shareholders
Krzysztof Kaczmarek - Managing Partner
Krzysztof Horodko - Managing Partner
Wojciech Sztuba - Managing Partner