NCBR Investment Fund ASI S.A.

Logo
Informations
Contact details
Adres
NCBR Investment Fund ASI S.A.
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa, Polska
Adres do korespondencji,
Biuro Zarządu:
NCBR Investment Fund ASI S.A.
ul. Wspólna 70, Regus Park Avenue
00-687 Warszawa, Polska
Address
NCBR Investment Fund ASI S.A.
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa, Polska
Contact address,
Head Office:
NCBR Investment Fund ASI S.A.
ul. Wspólna 70, Regus Park Avenue
00-687 Warszawa, Polska

Telephone
+48 666 882 204
Website
http://www.nifasi.pl
Contact person
Grzegorz Borowiec
Position
Członek Zarządu
E-mail
grzegorz.borowiec@nifasi.pl
Contact person
Krzysztof Szubert
Position
Prezes Zarządu
E-mail
krzysztof.szubert@nifasi.pl
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
NCBR Investment Fund ASI S.A. jest ko-inwestycyjnym funduszem Venture Capital, specjalizującym się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.
Type of business
The NCBR Investment Fund ASI S.A. is a venture capital co-investment fund, focusing on innovative (R&D) small and medium-size enterprises (SMEs) in growth & expansion stage. The size of the Fund amounts at PLN 700 million and the investment ticket is PLN 3-64 million.
Związek z sektorem VC/PE
Obszarem działalności NCBR Investment Fund ASI S.A. jest rynek Venture Capital. Zgodnie ze strategią inwestycyjną Spółki, NCBR Investment Fund ASI S.A. inwestuje wspólnie z Funduszami Partnerskimi w podmioty będącymi małymi lub średnimi przedsiębiorstwami komercjalizującymi wyniki prac badawczo-rozwojowych, będącymi w fazie wzrostu lub rozwoju, posiadającymi pierwiastek polski.
Relation to VC/PE industry
The area of activity of NCBR Investment Fund ASI S.A. is the Venture Capital market. According to company's investment strategy, NCBR Investment Fund ASI S.A. invests jointly with Partner Funds in companies which are small or medium enterprises commercializing the results of research and development, which are in the growth or development phase, and have the Polish element.
Szczególne zainteresowania
Inwestycje w spółki portfelowe komercjalizujące wyniki prac badawczo–rozwojowych, będące w fazie wzrostu lub rozwoju, posiadające polski pierwiastek.
Areas of particular interest
Investment in companies commercializing the results of research and development works, in the growth or development phase, with the Polish element.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 100% akcji.
Partners, key shareholders
The National Centre for Research and Development – 100% shares