Logo
Contact details
Adres
ul. Wilcza 46 (IV piętro)
00-679 Warszawa
Address
46 Wilcza Street (IV floor)
00-679 Warsaw
Telephone
+48 22 541 70 80
Website
http://www.rkkw.pl
Contact person
Jarosław Szewczyk
Position
Partner
E-mail
jaroslaw.szewczyk@rkkw.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Jesteśmy polską kancelarią dysponującą ponad 40-osobowym zespołem prawników. Bierzemy udział w najbardziej wymagających projektach. Świadczone przez nas doradztwo prawne wychodzi poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.
Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z różnych dziedzin praktyki przekłada się na zadowolenie oraz satysfakcję naszych Klientów. Wśród nich znajdują się największe polskie przedsiębiorstwa różnych sektorów gospodarki.
Type of business
We are a Polish law firm with a team of over 40 lawyers. We take part in the most demanding projects. The legal advice we provide goes beyond the usual patterns, which allows us to effectively and creatively solve unusual legal problems.
The combination of experience and knowledge from various fields of practice translates into satisfaction of our Clients. Among them are the largest Polish companies from various sectors of the economy.
Związek z sektorem VC/PE
Nasze usługi kierujemy do inwestorów prywatnych, jak również funduszy inwestycyjnych oraz grup kapitałowych, zarówno na płaszczyźnie transakcji giełdowych, jak i inwestycji typu Private Equity. Oferujemy wsparcie sprzedawcom, jak i kupującym. Doradzamy w sposób kompleksowy na każdym z etapów procesu – od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia aż do zamknięcia transakcji.
Relation to VC/PE industry
We target our services to private investors as well as investment funds and corporate groups, both on the level of stock exchange transactions and Private Equity-type investments. We offer assistance to sellers and buyers. We provide comprehensive advice at each stage of the process – from pre-trade preparation of the company or assets to closing the transaction.
Szczególne zainteresowania
Areas of particular interest
Wspólnicy, gł. udziałowcy
dr Radosław L. Kwaśnicki - Senior Partner, Prezes Zarządu, radca prawny;
Krzysztof Wróbel - Senior Partner, Wiceprezes Zarządu, radca prawny, LL.M.;
Karol Szymański - Członek Zarządu;
Damian Dworek - Partner, radca prawny;
Dariusz Kulgawczuk - Partner, radca prawny, LL.M.;
Aneta Pankowska - Partner, radca prawny;
Łukasz Sieczka - Partner, radca prawny;
dr Jarosław Szewczyk - Partner, adwokat, LL.M.;
Partners, key shareholders
dr Radosław L. Kwaśnicki - Senior Partner, President of the Management Board, attorney-at-law;
Krzysztof Wróbel - Senior Partner, Vice President of the Management Board, attorney-at-law, LL.M.;
Karol Szymański - Member of the Board;
Damian Dworek - Partner, attorney-at-law;
Dariusz Kulgawczuk - Partner, attorney-at-law, LL.M.;
Aneta Pankowska - Partner, attorney-at-law;
Łukasz Sieczka - Partner, attorney-at-law;
Dr. Jarosław Szewczyk - Partner, advocate, LL.M.;
Staff size
65
No. of professional staff
50