Logo
Contact details
Adres
BRAVE Venture Capital Spółka z o.o.
Al. Armii Krajowej 45
50-541 Wrocław
Address
Brave VC Toruń Office
Exea Smart Space
ul. Włocławska 167/budynek C
87-100 Toruń
Telephone
606103826
Website
https://brave.vc/
Contact person
Przemysław Federowicz
Position
Partner
E-mail
przemek@brave.vc
Company description
Partners
Łukasz Feldman
Albert Smektalski
Aleksander Mercik
Przemysław Federowicz
Rodzaj firmy
Sp. z o.o.
Type of firm
Sp. z o.o.
No. of professional staff
7
Investment size (EUR)
Investment size (EUR)
Minimum
50000
Maximum
500000
Financing stages
Seed, Start–up, Later stage venture
Industry sectors
Business and industrial products, Business and industrial services, Chemicals and materials, Communications, Computer and consumer related, Construction, Consumer goods and retail, Consumer services: other, Energy and environment, Financial services, Real estate, Transportation
Type of financing
Equity financing
Preferencje geograficzne
Polska, Europa
Geographical preferences
Poland, Europe
Investment activity
Total amount invested to date (since inception) (EUR)
.
In Poland
2400000
In other countries
0
Number of portfolio companies in Poland
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
At present
7
Exited
7
Number of portfolio companies outside Poland
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
At present
0
Exited
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 •  Sellector.com - Sellektor to platforma Marketplace dla branży eFashion. Obecnie Sellektor.com integruje ok 40 sklepów i około 10 tys marek.

 

 • Hedging Simplifier - aplikacja Hedging Simplifier wspiera firmy w zarządzaniu ryzykiem finansowym.
 • Rekruteo.com - projekt z branży eHR, platforma SaaS (Software as a Service) dla procesów rekrutacji, wynajmu pracowników i szkoleń podnoszących kompetencje (LMS).
 • Cubeeco - smart eco camping, systemu modułowej budowy ekocampingów wykorzystujących rozbudowąną technologię smart home, połączonych z centralnym systemem zarządzania obiektami, obsługą gości.
 • Dasforma - Youartgift sp. z o.o. (marka DasForma) jest spółką powołaną przez właścicieli marki Candellana w obszarze druku 3D i rapid prototyping.
 • Artigiano - spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy w obszarze innowacyjnych kompozytów polimerowych kierowane są do przedsiębiorców i podmiotów działających na rynku tworzyw sztucznych.
 • Petal Internetional - spółka zajmuje się opracowaniem aplikacji SIFA (Smart Indoor Farming App), która służy do kontroli i monitoringu parametrów czynników wpływających na uprawę roślin wewnątrz szklarni czy farm horyzontalnych i kontenerowych.
Portfolio companies in Poland
 • Sellector.com - Sellektor is a Marketplace platform for the eFashion industry. Currently, Sellektor.com company integrates about 40 stores and about 10 thousand brands.
 • Hedging Simplifier - Hedging Simplifier supports companies in managing financial risk.
 • Rekruteo.com - eHR project, Software as a Service (SaaS) platform for recruitment, hire and competence training (LMS) processes.
 • Cubeeco - smart eco camping, a system of modular construction of ecocampings using expanded smart home technology, combined with a central facility management system, guest service.
 • Dasforma - Youartgift sp. z o.o. (brand DasForma) is a company established by the owners of the Candellana brand in the field of 3D printing and rapid prototyping.
 • Artigiano - the company carries out a research and development project in the field of innovative polymer composites are addressed to entrepreneurs and entities operating in the plastics market.
 • Petal Internetional - the company is engaged in the development of the SIFA (Smart Indoor Farming App), which is used to control and monitor the parameters of factors affecting the cultivation of plants inside greenhouses or horizontal and container farms.
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
 • brak
Portfolio companies elsewhere
 • brak