Logo
Contact details
Adres
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Address
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Telephone
+48 22 25 55 200
Website
http://mazars.pl
Contact person
Jacek Byrt
Position
Partner odpowiedzialny za usługi doradztwa finansowego
E-mail
j.byrt@mazars.pl
Contact person
Renata Stefanowska
Position
Manager, dział komunikacji i marketingu
E-mail
r.stefanowska@mazars.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w usługach audytorskich, księgowych, doradczych, podatkowych i prawnych*. Firma działa w 91 krajach i terytoriach, korzystając z wiedzy 40 400 specjalistów – 24 400 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 poprzez Mazars North America Alliance, wspierając klientów na każdym etapie ich rozwoju.
Działając w Polsce od 1992 Mazars zatrudnia blisko 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 różnej wielkości polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości i doradztwa kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

*tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe.

Type of business
Mazars is an internationally integrated partnership, specialising in audit, accountancy, advisory, tax and legal services*. Operating in over 90 countries and territories around the world, we draw on the expertise of 40,400 professionals – 24,400 in Mazars’ integrated partnership and 16,000 via the Mazars North America Alliance – to assist clients of all sizes at every stage in their development.

In Poland, Mazars employs over 300 specialists in Warsaw and Krakow and serves more than 800 Polish and international companies of various sizes, offering them a full range of services in the fields of audit, accounting, HR & payroll outsourcing, tax, consulting and financial advisory.

*where permitted under applicable country laws.

Mazars' financial advisory services

Mazars' financial advisory teams offer owners, investors and private equity funds any type of competence and knowledge needed to handle every aspect of M&A projects worldwide. This includes M&A services (buy/sell-side), valuations, financial due diligence, restructurings, global infrastructure financing and forensic investigations. The Polish team also advises in the context of creating growth strategies, post-trade integration and commercial due diligence. In 2019 Mazars ranked 2nd by value and 5th by number of M&A transactions in Central and Eastern Europe according to Mergermarket CEE Accountants League Table. In 2019, Mazars in Poland was ranked 1st among consulting firms in the Book of Lists 2019/2020 held by The Warsaw Business Journal.

Związek z sektorem VC/PE
Zespoły doradztwa finansowego Mazars oferują właścicielom, inwestorom i funduszom private equity wszystkie kompetencje i wiedzę niezbędne do obsługi każdego aspektu projektów M&A na całym świecie. Obejmuje to m.in usługi M&A (buy/sell-side), wyceny, due diligence finansowe, restrukturyzacje, globalne finansowanie infrastruktury oraz dochodzenia w sprawach nadużyć (forensic). Polski zespół doradza również w kontekście tworzenia strategii wzrostu, integracji potransakcyjnej i due diligence komercyjnego. W 2019 r. Mazars uplasował się na 2 miejscu pod względem wartości oraz na 5 miejscu pod względem liczby przeprowadzonych transakcji fuzji i przejęć w Europie Środkowo Wschodniej wg Mergermarket CEE Accountants League Table. W 2019 roku Mazars w Polsce zajmował 1. Miejsce wśród firm doradczych w rankingu Book of Lists 2019/2020 magazynu The Warsaw Business Journal.

Relation to VC/PE industry
Mazars' financial advisory teams offer owners, investors and private equity funds any type of competence and knowledge needed to handle every aspect of M&A projects worldwide. This includes M&A services (buy/sell-side), valuations, financial due diligence, restructurings, global infrastructure financing and forensic investigations. The Polish team also advises in the context of creating growth strategies, post-trade integration and commercial due diligence. In 2019 Mazars ranked 2nd by value and 5th by number of M&A transactions in Central and Eastern Europe according to Mergermarket CEE Accountants League Table. In 2019, Mazars in Poland was ranked 1st among consulting firms in the Book of Lists 2019/2020 held by The Warsaw Business Journal.
Szczególne zainteresowania
_
Areas of particular interest
-
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Główne kontakty w dziale doradztwa finansowego:

- Jacek Byrt – Partner odpowiedzialny za usługi doradztwa finansowego; e-mail: j.byrt@mazars.pl
- Jan Fido – Dyrektor w dziale doradztwa finansowego; e-mail: j.fido@mazars.pl
- Adam Zohry – Executive Manager w dziale doradztwa finansowego, koordynujący usługi doradztwa finansowego w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej; e-mail: a.zohry@mazars.pl


www.mazars.pl

Partners, key shareholders
Key contacts in financial advisory:

- Jacek Byrt - Partner, Head of Financial Advisory Services; e-mail: j.byrt@mazars.pl
- Jan Fido - Director, Head of Transaction Services & Valuations; e-mail: j.fido@mazars.pl
- Adam Zohry, Executive Manager, CEE FAS Coordinator at Mazars; e-mail: a.zohry@mazars.pl
Staff size
300
No. of professional staff
280