Millennium Bank S.A.

Logo
Informations
Contact details
Adres
Bank Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Address
Bank Millennium SA, Stanisława Żaryna Street 2A, 02-593 Warszawa
Telephone
605169638
Website
http://www.bankmillennium.pl
Contact person
Renata Grzywacz
Position
Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego
E-mail
renata.grzywacz@millennium.bank.pl
Membership
Type of firm
Bank
Company description
Rodzaj działalności
Świadczenie szeroko rozumianych usług bankowych.
Type of business
Banking services.
Związek z sektorem VC/PE
Finansowanie transakcji fuzji i przejęć.
Relation to VC/PE industry
Merger and Acquisition Financing.
Szczególne zainteresowania
Finansowanie transakcji fuzji i przejęć.
Areas of particular interest
Merger and Acquisition Financing.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
BCP 51,1% , NN 9,06%, PZU Złota Jesień 7,06%, OFE Aviva 6,33%.
Partners, key shareholders
BCP 51,1% , NN 9,06%, PZU Złota Jesień 7,06%, OFE Aviva 6,33%.