Assay Management Sp. z o.o.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Cybernetyki 19B,
02–677 Warszawa
woj. mazowieckie
Address
ul. Cybernetyki 19B,
02–677 Warszawa
woj. mazowieckie
Telephone
+48 22 292 04 80
Website
http://www.assay.pl
Contact person
Robert Moreń
Position
Chief Communications Officer
E-mail
robert.moren@assay.pl
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI)
Type of business
Alternative Investment Management Company
Związek z sektorem VC/PE
Assay — niezależny fundusz inwestycyjny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa gospodarczego. Działa w pionierskim na krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, realnie angażując się w budowanie sukcesów spółek ze swojego portfela. Assay stawia na współpracę opartą o wymianę wzajemnych doświadczeń i kompetencji funduszu, inwestora oraz pomysłodawcy projektu inwestycyjnego. Gwarantuje to spółkom długoterminowy rozwój, jednocześnie minimalizując ryzyko inwestycyjne. Assay Management jest wpisany do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zapewnia najwyższe standardy obsługi, pełną transparentność i wysoki poziom bezpieczeństwa.
Relation to VC/PE industry
Assay — an independent investment fund with many years of experience in the field of economic consulting. It operates in a pioneering business model on the domestic market, based on the acquisition and co-management of companies. Assay focuses on cooperation based on the exchange of mutual experiences and competences of the fund, the investor and the originator of the investment project. This guarantees the companies' long-term development, while minimizing the investment risk. Assay Management is listed in the Register of Managers of Alternative Investment Companies (ASI) kept by the Polish Financial Supervision Authority. It ensures the highest standards of service, full transparency and a high level of security.
Szczególne zainteresowania
Preferencje branżowe:
• Usługi dla biznesu
• Telekomunikacja i media
• IT
• Branża konsumpcyjna: inne
• Energetyka i surowce
• Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia
• Nieruchomości

Areas of particular interest
Industry sectors
• Business and industrial services:
• Communications
• Computer and consumer related
• Consumer services: other
• Energy and environment
• Life sciences
• Real Estate

Real Estate
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Łukasz Blichewicz,
Iwo Rybacki,
Paweł Kruszyński,
Milena Krasuska
Partners, key shareholders
Łukasz Blichewicz,
Iwo Rybacki,
Paweł Kruszyński,
Milena Krasuska