Kochański & Partners sp.k.

Logo
Informations
Contact details
Adres
Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
Address
Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warsaw
Telephone
+48 22 326 9600
Website
http://www.kochanski.pl
Contact person
Paweł Mardas
Position
Partner
E-mail
p.mardas@kochanski.pl
Contact person
Szymon Balcerzak
Position
Partner
E-mail
s.balcerzak@kochanski.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Doradztwo prawne, podatkowe i biznesowe.
Type of business
Legal, tax and business advisory services.
Związek z sektorem VC/PE
Doradzanie funduszom PE i VC przy realizowanych przez nie transakcjach.
Relation to VC/PE industry
Providing PE and VC funds at their transactions.
Szczególne zainteresowania
Transakcje technologiczne (w tym medtech, fintech), inwestycje funduszy PE i VC.
Areas of particular interest
Transactions in new technologies (in particular medtech and fintech), investments of PE and VC funds.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Piotr Kochański (komplementariusz), Rafał Rapala (komandytariusz), Marek Jeżewski (komandytariusz).
Partners, key shareholders
Piotr Kochański (general partner), Rafał Rapala (limited partner), Marek Jeżewski (limited partner).