J. Safra Sarasin

Logo
Informations
Contact details
Adres
J. Safra Sarasin Polska sp. z o.o.
ul. Poznańska 37
00-689 Warszawa
Address
J. Safra Sarasin Polska sp. z o.o.
ul. Poznańska 37
00-689 Warsaw
Telephone
+48 22 418 86 55
Website
http://www.jsafrasarasin.pl
Contact person
Michał Dworzyński
E-mail
michal.dworzynski@jsafrasarasin.com
Contact person
Piotr Leśniak
E-mail
piotr.lesniak@jsafrasarasin.com
Membership
Type of firm
Bank
Company description
Rodzaj działalności
J. Safra Sarasin to międzynarodowa, rodzinna grupa bankowa, której korzenie siegaja 1841 roku; w pelni skoncentrowana na bankowosci prywatnej i zarzadzaniu aktywami.
Type of business
J. Safra Sarasin is a multinational family-owned banking group with a heritage reaching back to 1841, fully committed to private banking and asset management.
Związek z sektorem VC/PE
J. Safra Sarasin oferuje rozwiązania bankowości prywatnej, w tym również o charakterze private equity, dla klientów z których wielu jest beneficjentami współpracy z funduszami VC/PE.
Relation to VC/PE industry
J. Safra Sarasin offers private banking solutions, also in the private equity space, to clients who are often beneficiaries of the co-operation with VC/PE funds.
Szczególne zainteresowania
Areas of particular interest
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Rodzina Safra
Partners, key shareholders
The Safra family