Wyser Search

Logo
Informations
Contact details
Adres
Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-535 Warszawa
Budynek Ethos
Address
Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-535 Warsaw
Ethos Building
Telephone
+48 783 140 160
Website
http://wyser.pl
Contact person
Grzegorz Iwanowski
Position
Principal, Head of Private Equity Practice
E-mail
grzegorz.iwanowski@wyser.pl
Contact person
Piotr Wajgielt
Position
Manager, Finance & Accounting / HR
E-mail
piotr.wajgielt@wyser.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Wyser to globalny gracz na rynku wyszukiwania i selekcji managerów wyższego szczebla. Naszym celem jest polepszenie jakości życia kandydatów oraz wspieranie organizacji w rozwijaniu ich działalności.
Type of business
Wyser is a global Search & Selection player for middle and senior managament profiles. We are a trusted partner who shapes your journey towards the future.
Związek z sektorem VC/PE
Dzięki kilkuletniej ekspertyzie we współpracy z inwestorami kapitałowymi Wyser stał się ekspertem w realizacji najbardziej wymagających procesów rekrutacyjnych dla sektora Private Equity & Capital Markets.
Relation to VC/PE industry
Wyser has several years of expertise in cooperation with capital investors. Wyser has become an expert in the implementation of the most demanding recruitment processes for the Private Equity & Capital Markets sector.
Szczególne zainteresowania
Rekrutacja Kandydatów do struktur Funduszy Private Equity, z dużą koncentracją na role w zespole inwestycyjnym.
Współpraca z funduszami Private Equity przy rekrutacjach na kluczowe stanowiska w spółkach portfelowych (C-level, C-1).
Areas of particular interest
Recruitment of Candidates for the structures of Private Equity Funds, with a strong focus on roles in the investment team.
Cooperation with Private Equity funds in recruitment for key positions in portfolio companies (C-level, C-1).
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Gi Group
Partners, key shareholders
Gi Group