Bearstone Global sp. z o.o.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Address
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warsaw
Telephone
+48222951901
Website
http://www.bearstoneglobal.com
Contact person
Andrew de Roy
Position
Founder
E-mail
andrew.deroy@bearstone.global
Contact person
Iwona Szubert
Position
Office Manager
E-mail
iwona.szubert@bearstone.global
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
firma doradcza
Type of business
a commercial intelligence and business advisory firm
Związek z sektorem VC/PE
Pracujemy z firmami private equity i venture capital w Polsce i w Europie, pomagając im z przed-transakcyjnymi due diligence i post-transakcjynymi kwestiami związanymi z strategią i compliance.
Relation to VC/PE industry
We work for PE and VC firms in Poland and around Europe, assisting them in pre-transaction due diligence as well as post-transaction strategic issues and compliance.
Szczególne zainteresowania
Jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem sieci kontaktów i współpracą ze społecznością firm PE.
Areas of particular interest
We are interested in networking and thought leadership within the PE community.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Wspólnicy:
Andrew de Roy - Founder
Magda Wagner - Group CEO
Paddy Beiner - Group COO
Główny udziałowiec - Bearstone Limited
Partners, key shareholders
Partners:
Andrew de Roy - Founder
Magda Wagner - Group CEO
Paddy Beiner - Group COO
Key shareholder - Bearstone Global Limited