Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. J. (SK&S)

Logo
Informations
Contact details
Adres
Jasna 26, 00-054 Warszawa
Address
Jasna 26, 00-054 Warsaw
Telephone
0048 22 608 7000
Website
http://www.skslegal.pl
Contact person
Robert Gawałkiewicz
Position
Managing Partner
E-mail
robert.gawalkiewicz@skslegal.pl
Contact person
Maciej Ostaszewski
Position
Chief Marketing & BD Advisor
E-mail
maciej.ostaszewski@skslegal.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradza polskim i zagranicznym klientom w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach gospodarczych oraz w sprawach procesowych, w tym także karnych. Działając nieprzerwanie od 1991 r. jako niezależna polska firma, zdobyliśmy jedną z czołowych pozycji na rynku usług prawnych. Zajmujemy się wszystkimi dziedzinami prawa istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także prawem podatkowym. Nasz zespół liczy 170 prawników, współpracujemy też z największymi kancelariami międzynarodowymi.
Type of business
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, an independent Polish law firm, offers legal services to businesses from Poland and abroad. We advise our clients on all the legal aspects of their local and international operations and represent them in litigation and criminal cases (white collar). We have worked continuously since 1991, and over the years we have won one of the leading positions in the market for legal services. We have expertise in all areas of law that are relevant to business, including tax law. We are a team of 170 lawyers, and we liaise on a regular basis with the largest international law firms.
Związek z sektorem VC/PE
Private Equity / Venture Capital to jedna z kluczowych praktyk naszej kancelarii. Nasz zespół transakcyjny PE/VC składa się z ponad 30 prawników, w tym 8 partnerów, posiadających bogate doświadczenie w doradztwie w wielowątkowych projektach transakcyjnych, joint venture, przejęciach, zbyciach i inwestycjach w pakiety mniejszościowe. Prowadzimy również kompleksowe doradztwo w zakresie reorganizacji, połączeń, bieżącej obsługi działalności korporacyjnej oraz spory korporacyjne i handlowe spółek portfelowych sektora PE/VC. Naszymi klientami są zarówno duże międzynarodowe fundusze private equity, krajowe fundusze inwestycyjne, inwestorzy indywidualni, a także spółki portfelowe z szeregu branż.
Relation to VC/PE industry
Private Equity / Venture Capital is one of our key practice areas. The PE/VC transactions team includes more than 30 lawyers, 8 partners among them, who have accumulated a wealth of experience advising on multi-faceted transactions, joint ventures, takeovers, exits and minority investments. We also advise on complex restructurings, mergers, day-to-day corporate business, and corporate and commercial disputes of PE/VC portfolio companies. Our clients range from large international private equity funds, local investment funds, private investors, and portfolio companies from various industries.
Szczególne zainteresowania
Transakcje M&A (prywatne i publiczne), finansowanie transakcji, szczególne doświadczenie w sektorach: energetycznym i zasobów naturalnych, detalicznym i FMCG, ochrony zdrowia, nieruchomości, finansowym, fintech, nowych technologii oraz mediów i telekomunikacji.
Areas of particular interest
M&A transactions (both private and public), acquisition financing, particular experience in sectors: energy and natural resources, retail and FMCG, healthcare, real estate, financial, fintech, technology, media and telecommunications.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Piotr Andrzejak, Łukasz Berak, Jarosław Bieroński, Krzysztof Cichocki, Agnieszka Fedor, Robert Gawałkiewicz, Szymon Gogulski, Wojciech Iwański, Krzysztof Kanton, Tomasz Kański, Andrzej Kawecki, Tomasz Konopka, Sławomir Łuczak, Andrzej Motyka, Jacek Myszko, Marcin Olechowski, Rudolf Ostrihansky, Katarzyna Paczuska-Tokarska, Roch Pałubicki, Krzysztof Pawlisz, Katarzyna Randzio-Sajkowska, Janusz Siekański, Jacek Siński, Ewa Skrzydło-Tefelska, Dariusz Skuza, Stanisław Sołtysiński, Mikołaj Sowiński, Agata Szeliga, Andrzej Szlęzak, Sławomir Uss, Radosław Waszkiewicz, Rafał Waszkiewicz, Zbyszko Wizner.
Partners, key shareholders
Piotr Andrzejak, Łukasz Berak, Jarosław Bieroński, Krzysztof Cichocki, Agnieszka Fedor, Robert Gawałkiewicz, Szymon Gogulski, Wojciech Iwański, Krzysztof Kanton, Tomasz Kański, Andrzej Kawecki, Tomasz Konopka, Sławomir Łuczak, Andrzej Motyka, Jacek Myszko, Marcin Olechowski, Rudolf Ostrihansky, Katarzyna Paczuska-Tokarska, Roch Pałubicki, Krzysztof Pawlisz, Katarzyna Randzio-Sajkowska, Janusz Siekański, Jacek Siński, Ewa Skrzydło-Tefelska, Dariusz Skuza, Stanisław Sołtysiński, Mikołaj Sowiński, Agata Szeliga, Andrzej Szlęzak, Sławomir Uss, Radosław Waszkiewicz, Rafał Waszkiewicz, Zbyszko Wizner.