Datasite

Logo
Informations
Contact details
Adres
Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
Address
Mokotowska 1, 00-640 Warsaw
Telephone
+ 48 668387509
Website
https://www.datasite.com
Contact person
Ewa Zarnotal
E-mail
Ewa.Zarnotal@datasite.com
Membership
Type of firm
Other
Company description
Rodzaj działalności
Datasite jest globalnym technologicznym liderem, który od dziesięcioleci wspiera rynek M&A.  

Za pomocą jednej SaaS-owej platformy pomagamy w:
- automatycznym dotarciu do potencjalnych inwestorów,
- przeprowadzeniu procesu due diligence, IPO, fundraisingu etc.
- zarządzaniu pipelinem inwestycyjnym. 

Datasite udostępnia miejsce, w którym projekty M&A (buy-side, sell-side) są realizowane zgodnie z najwyższą starannością. Poza zabezpieczoną platformą dostarczamy narzędzia do zaczerniania sensytywnych danych, analitykę projektową i zespół ekspertów, którzy pozostają do dyspozycji 24/7/365.
Type of business
Datasite is the digital home of M&A.
One place for all your acquisitions, divestitures, IPOs, bankruptcies, fundraising and more. Equipped to deliver every stage of the dealmaking process.
With integrated tools end-to-end to minimize friction and accelerate success.
All this makes us the world’s most trusted data room provider.

You get the best technology supported by always-on client service.
We’re there for you at every step, from deal marketing to due diligence and beyond.
Datasite is where deals are made.
Związek z sektorem VC/PE
Datasite rozumie, jakiej jakości wymaga PE/VC i gwarantuje jedno centrum dowodzenia, dzięki któremu eksperci zarządzają swoim funduszem private equity z maksymalną wydajnością, pewnością i zyskiem. 

Wspomagamy zarządzanie wszystkimi aspektami każdego rodzaju transakcji, od marketingu i konfiguracji, po due diligence zarówno dla strony sprzedającej, jak i kupującej.
Automatyzacja AI pozwala zaoszczędzić tygodnie pracy.
Z Datasite PE/VCkoordynuje wszystkie swoje projekty za pomocą jednej całościowej platformy zcałodobowym wsparciem.
Relation to VC/PE industry
Datasite understands that PE/VC never rests.
Datasite offers a single command center to drive PE engines with maximum efficiency, confidence, and returns.

Manage every aspect of each deal, from marketing and setup to due diligence for both sell and buy side. We save you weeks of effort with AI automation. And coordinate all your projects via one holistic platform with round-the-clock support.
Szczególne zainteresowania
Technologiczne wsparcie dla pełnego cyklu M&A.
Areas of particular interest
Technology support for the full M&A cycle.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
CapVest Limited
Partners, key shareholders
CapVest Limited