PROFITIA Management Consultants

Logo
Informations
Contact details
Adres
Al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
Polska
Address
Al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
Polska
Telephone
698609102
Website
http://www.profitia.pl
Contact person
Mariusz Turek
Position
Partner
E-mail
mariusz.turek@profitia.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Doradztwo zakupowe
Doradztwo operacyjne
Doradztwo zw. z łańcuchem dostaw
Type of business
Procurement Consulting
Operational Consulting
Supply Chain Consulting
Związek z sektorem VC/PE
Realizacja wielu projektów dla spółek VC/PE
Doskonała synergia z działalnością VC/PE (podnoszenie wartości spółek portfelowych dzięki wpływowi na wzrost EBIT)
Relation to VC/PE industry
Execution of multiple projects for VC/PE companies
Excellent synergy with VC/PE activities (increase in value of portfolio companies due to impact on EBIT growth)
Szczególne zainteresowania
Wsparcie w identyfikacji i wdrażaniu dźwigni podnoszących efektywność łańcucha dostaw i marżę EBIT
Areas of particular interest
Support in identifying and implementing levers that improve supply chain efficiency and EBIT margin
Wspólnicy, gł. udziałowcy
100% polski kapitał prywatny
Wspólnicy: Łukasz Mazurowski, Mariusz Turek, Agata Mazurowska Rozdeiczer
Partners, key shareholders
Shareholders: Łukasz Mazurowski, Mariusz Turek, Agata Mazurowska Rozdeiczer