PGNiG Ventures sp.z o.o.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Marcina Kasprzaka 25a
01-224 Warszawa
Address
st. Marcina Kasprzaka 25a
01-224 Warsaw
Telephone
500915290
Website
https://ventures.pgnig.pl/
Contact person
Małgorzata Piasecka
Position
Prezes Zarządu
E-mail
malgorzata.piasecka@ventures.pgnig.pl
Contact person
Ewa Kusyk
Position
Kierownik biura
E-mail
ewa.kusyk@ventures.pgnig.pl
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
Fundusz CVC z Grupy Kapitałowej PGNiG
Type of business
CVC Fund from PGNiG Capital Group
Związek z sektorem VC/PE
Fundusz korporacyjny venture capital
Relation to VC/PE industry
Corporate venture capital fund
Szczególne zainteresowania
zaawansowane technologie i nowe modele biznesowe, Oil&Gas, energetyka
Areas of particular interest
advanced technologies and new business models, Oil&Gas, energy
Wspólnicy, gł. udziałowcy
PGNiG S.A.
Partners, key shareholders
PGNiG S.A.