Kearney

Logo
Informations
Contact details
Adres
Rondo 1
Rondo ONZ (34. piętro)
00-124, Warszawa
Polska
Address
Rondo 1
Rondo ONZ (34th Floor)
00-124, Warsaw
Poland
Telephone
22 581 66 66
Website
http://kearney.com
Contact person
Marcin Okoński
Position
Partner
E-mail
marcin.okonski@kearney.com
Contact person
Adam Rusiecki
Position
Manager
E-mail
adam.rusiecki@kearney.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Nasze wsparcie dla Klientów Private Equity
Niezależnie od tego, w którą stronę zmierza rynek, nasz zespół dedykowany Klientom private equity wsparty specjalistami do spraw transformacji strategicznej i operacji gotowy jest aby wspierać transakcje w pełnym cyklu życia.

Przed transakcją
Jak mówi przysłowie, nie przygotować się, to przygotować się na porażkę. Dlatego do projektów due diligence przykładamy tak wysoką wagę. To tutaj skupiamy nasz komercyjny i operacyjny know-how, oceniając potencjał spółki we krytycznych obszarach biznesu. Naszym Klientom dajemy prawdziwy obraz tego, co dzieje się w firmie i w branży wokół niej.

Po transakcji
Każdy wie, że pierwsze kilka miesięcy to kluczowy okres dla inwestycji. Dlatego nie otrzymasz od nas typowego 100-dniowego planu. To, co nas wyróżnia, to zdolność do wdrażania usprawnień już od pierwszego dnia. Jak można się spodziewać, zajmiemy się podstawami, takimi jak finanse. Jednak maksymalizacja wartości inwestycji to o wiele więcej niż cięcie kosztów, więc zajmiemy się również operacjami, pomagając Ci usprawnić supply chain, dostroić procesy sprzedażowe lub wdrożyć innowacje. Ostatecznym celem zdrowy biznes nastawiony na rentowny wzrost.

Exit
Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż, pomożemy Ci również w tym procesie. Wyjście z inwestycji, aby osiągnąc sukces, musi być zaplanowane i zgrane w czasie do perfekcji. Częścią naszego planowania jest zawsze podjęcie decyzji o terminie, ustalenie oczekiwań wobec transakcji, walidacja długoterminowej strategii i modelu biznesowego Spóki w procesie vendor due diligence, oraz przygotowanie przekonującego equity story, które zakomunikuje rynkowi atrakcyjność inwestycji.
Type of business
How we can help in private equity
Whichever way the market is heading, our team of private equity and operations specialists are on hand to guide you all the way through the deal, from short-term results to long-term returns.

Before the deal
As the saying goes, to fail to prepare is to prepare to fail. We agree, especially when it comes to choosing where to invest. That’s why we’re more diligent about due diligence than most. This is where we start to unleash our operations know-how, by assessing a target’s potential in critical business areas, along with the standard commercial data. We’ll give you a true picture of what’s going on in a company and the industry around it, so you’re better informed, and better prepared.

After the deal
Everyone knows the first few months are make or break, but you won’t get any old 100-day plan from us. Where ours stands out is our ability to jump-start improvements from day one. As you’d expect, we cover the basics, like finessing your finances. However, there’s more to a good deal than cost-cutting, so we’ll also get into the guts of your operational activities, helping you fast-track your sourcing, fine-tune your sales process, or start doing something completely new. The ultimate aim being a healthier business that’ll stay the distance.

Exit, stage left?
If you decide to sell, we’ll help here too. All great exits are planned and timed to perfection, both on-stage and off. Part of the planning is deciding when, setting an ideal price, and examining your acquisition’s long-term strategy and business model. This sets expectations and highlights whether your investment goals are on track. We can help you find a suitable buyer, and we’ll carry out extensive reviews so you know what shape their business is in. Finally, we’ll look at all exit channels, including the less obvious ones, to get you the best deal possible.
Związek z sektorem VC/PE
Wsparcie w pełnym cyklu życia transkacji, w tym
- procesy commercial due diligence
- Value creation plans
- Transformacja strategiczna
- Prowadzenie procesów PMI oraz demerger
- Wsparcie w procesach sprzedażowych, w tym w procesach IPO i vendor due diligence
Relation to VC/PE industry
Support for the full transaction lifecycle, including
- commercial due diligence processes
- Value creation planning
- Strategic transformation
- Conducting PMI and demerger processes
- Sell side advisory, including IPO and vendor due diligence
Szczególne zainteresowania
Szerokie portfolio międzynarodowych ekspertów wspierających transkacje w wielu branżach, w tym w szczególności:
- Handel detaliczny i e-commerce
- Software / SaaS
- Transport i logistyka
- Przemysł
- Media i telekomunikacja
Areas of particular interest
A broad portfolio of international experts supporting transactions in a wide range of industries, including in particular:
- Retail and e-commerce
- Software / SaaS
- Transportation and logistics
- Production
- Media and telecommunications
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Stefan Marcu - Partner
Krystian Kamyk - Partner
Marcin Okoński - Partner
Dawid Krzysiak - Partner
Partners, key shareholders
Stefan Marcu - Partner
Krystian Kamyk - Partner
Marcin Okoński - Partner
Dawid Krzysiak - Partner