Newport Logistics Sp. z o.o.

Logo
Informations
Contact details
Adres
Rondo ONZ 1
00-844 Warszawa

Adres do korespondencji:
Rondo Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa
Address
Rondo ONZ 1
00-844 Warszawa

Correspondence address:
Rondo Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa
Telephone
+48 536 754 233
Website
https://newportlogisticsfund.com/
Contact person
Szymon Ostrowski
Position
Managing Director
E-mail
sostrowski@newportlogisticsfund.com
Contact person
Magdalena Lewczuk
Position
Executive Assistant
E-mail
MLewczuk@newportlogisticsfund.com
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
Fundusz Private Equity Real Estate finansujący pełen cykl inwestycyjny budowy i komercjalizacji nowoczesnych magazynów w Europie.
Type of business
A Private Equity Real Estate fund that finances the full investment cycle of construction and commercialization of modern warehouses in Europe.
Związek z sektorem VC/PE
Jesteśmy funduszem aktywów niepublicznych. Jako instytucja zbiorowego inwestowania zebrane od prywatnych inwestorów pieniądze lokujemy w kompleksową realizację wysokiej jakości projektów logistycznych. Obiekty zlokalizowane są w strategicznych obszarach z dobrym dostępem do infrastruktury. Naszym inwestorom dajemy tym samym możliwość udziału w dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości magazynowych.
Relation to VC/PE industry
We are a private asset fund. As a collective investment institution, we invest the money collected from private investors in full implementation of high‑quality logistics projects. The facilities are located in strategic locations with good access to infrastructure. Thus, we give our investors the opportunity to participate in the dynamically developing warehouse real estate market.
Szczególne zainteresowania
Nieruchomości, magazyny, logistyka, fundraising
Areas of particular interest
Real estate, warehouses, logistics, fundraising
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Fundusz ma strukturę GP/LP
Partners, key shareholders
The fund has a GP / LP structure