Scanderia Venture sp. z o.o.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Bitwy Białostockiej 4 a / 112
15-103 Białystok
Address
Bitwy Białostockiej St. 4 a, 112
15-103 Białystok
Telephone
+48 606 966 777
Website
http://www.scanderiaventure.com
Contact person
Agnieszka Dobrzyńska
Position
Członek Zarządu
E-mail
agnieszka.dobrzynska@scanderiaventure.com
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
Zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną Scanderia Venture sp. z o.o.
Type of business
Management of Alternatywna Spółka Inwestycyjna Scanderia Venture sp. z o.o.
Związek z sektorem VC/PE
Zarządzanie Alternatywną Społką Inwestycyjną Scanderia Venture sp. z o.o.
ASI inwestuje w start-upy technologiczne na etapie seed oraz B+R.
Relation to VC/PE industry
Management of Alternatywna Spółka Inwestycyjna Scanderia Venture sp. z o.o.
ASI invests in technological start-ups in seed and R&D phase.
Szczególne zainteresowania
Inwestowanie w spółki z sektora medycznego, IT oraz life science.
Areas of particular interest
Investing in start-ups within medical, IT and life science sector.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Adam Cudny
Łukasz Kośnik
Maciej Michalak
Rafał Kieszek
Paulina Ślisz-Sandecka
Partners, key shareholders
Adam Cudny
Łukasz Kośnik
Maciej Michalak
Rafał Kieszek
Paulina Ślisz-Sandecka