Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Address
15 Pulawska Street
02-515 Warsaw
Telephone
+48-22 521 80 10
Website
http://www.bm.pkobp.pl
Contact person
Tom Kozera
Position
Director Corporate Finance / M&A
E-mail
tom.kozera@pkobp.pl
Contact person
Tomasz Krześniak
Position
Director Corporate Finance / ECM, M&A
E-mail
tomasz.krzesniak@pkobp.pl
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego to wiodące biuro maklerskie działające na rynku od 1991 roku. Jesteśmy częścią największego w Europie Środkowo-Wschodniej banku komercyjnego PKO Banku Polskiego S.A.

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę emisji, oferowania i pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
Świadczymy usługi doradztwa corporate finance w zakresie:
◾ ECM (pierwsze i wtórne emisje publiczne akcji - IPO/SPO);
◾ doradztwa transakcyjnego M&A, analizy rynku i poszukiwania celów
inwestycyjnych;
◾ DCM (publiczna emisja obligacji korporacyjnych, aranżacja finansowania
projektów rozwojowych i akwizycyjnych, restrukturyzacja zadłużenia i
refinansowania);
◾ obsługa maklerska, w tym ABB (organizacja sprzedaży i plasowania dużych
pakietów akcji w formie przyśpieszonej budowy książki popytu), nabywania
dużych pakietów akcji w trybie wezwania publicznego;

Firmę tworzy najliczniejsza na rynku grupa specjalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej, w tym: maklerów, doradców inwestycyjnych, profesjonalistów z zakresu doradztwa przy projektach ofert publicznych, fuzji i przejęć, analityków rynku akcji - research.
Type of business
PKO BP Securities is a leading brokerage house in Poland. It was founded in 1991, as the investment banking arm of PKO BP, the largest commercial bank in Central & Eastern Europe.

We provide corporate clients with a wide range of investment banking services related with issuance, offering, and trading of securities in public.
Corporate finance advisory services, including:
◾ ECM related initial and secondary public offering of shares (IPO, SPO) , ABB,
tender offers;
◾ M&A transactional advisory, including market and target search;
◾ DCM (corporate bonds issue and public placement, debt finance raising
including: acquisition financing, project finance, debt restructuring);
◾ brokerage services, including ABB (sale of substantial packages of shares in form of accelerated book-building), tender offers for acquisition of packages of shares in public trading;

Services provided by the team of experienced brokers, investment advisors, ECM and M&A professionals, as well as top equity research analysts.
Związek z sektorem VC/PE
Doradztwo w projektach z udziałem funduszy private equity dotyczących ofert publicznych spółek portfelowych, transakcji nabycia lub sprzedaży podmiotów poza rynkiem regulowanym (M&A), pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów w formie długu i/lub kapitału (SPO spółek notowanych).
Relation to VC/PE industry
Cooperation with private equity funds and its portfolio companies in initial public offerings, M&A acquisitions and trade-sale divestments, assistance in project finance arrangements including debt and equity (SPO) finance.
Szczególne zainteresowania
Współpraca z funduszami w realizacji projektów na etapie inwestycji i dezyinwestycji, finansowania akwizycji oraz bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek portfelowych.
Areas of particular interest
Cooperation with PSIK members in various stages of project realization, including: investment, exit/disinvestment, acquisition financing, capex and opex financing of portfolio companies.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Biuro Maklerskie PKO BP wchodzi w skład Grupy PKO Banku Polskiego S.A.
Partners, key shareholders
PKO BP Securities is a part of the PKO BP Banking Group.